Spårvagnslinjerna 1T och 8T börjar köra till Busholmen under veckosluten från och med oktober

Veckoslutstrafiken till Busholmen förbättras i början av oktober, när spårvagnslinjerna 1T och 8T börjar köra till Västra terminalen på lördagar och söndagar.

Veckoslutstrafiken till Busholmen förbättras i början av oktober, när spårvagnslinjerna 1T och 8T börjar köra till Västra terminalen på lördagar och söndagar.

Från och med den 7 oktober körs linje 8 med linjetecknet 8T till Västra terminalen på lördagar och söndagar. Linjen trafikerar inte ändhållplats Utterhällen, utan fortsätter till Västra terminalen via hållplatserna Uttergatan och Kanariegatan. Linjen erbjuder den snabbaste förbindelsen från Västra terminalen till metron via Gräsvikens metrostation.

I fortsättningen körs linje 1 med linjetecknet 1T till Västra terminalen på lördagar och söndagar. Under dessa dagar trafikerar linjen inte Fredriksgatan och Eira. Rutten för linje 1T går från centrum via Bulevarden till Sandvikskajen och vidare via Stillahavsgatan till Västra terminalen.

Det finns ingen vändplats för spårvagnen vid Västra terminalen. Därför fortsätter linje 7 som linje 9 från terminalen och tvärtom. Linje 8T fortsätter som linje 1T från terminalen i riktning mot Bulevarden och linje 1T som linje 8T i riktning mot Gräsviken.

Det kommer att ske förändringar i spårvagnstrafiken på Busholmen också kring årsskiftet. Då får linje 8 en ny ändhållplats på Tahitigatan. Linjen kommer att trafikera den nya änhållplatsen på vardagar.

Spårvagnslinjerna som trafikerar Busholmen på kartan

Rutten och tidtabellen för linje 1T i Reseplaneraren:

Västra terminalen – Kottby

Kottby – Västra terminalen

Rutten och tidtabellen för linje 8T i Reseplaneraren:

Västra terminalen – Arabia

Arabia – Västra terminalen

Bakgrunden för arrangemanget

Ändringarna görs på grund av det växande antalet invånare på Busholmen och det ökade antalet kryssningspassagerare. Linjerna 7 och 9 har kört extra avgångar till Västra terminalen vid färjornas ankomst- och avgångstider. Arrangemanget har dock inte varit tillräckligt kostnadseffektivt eller särskilt nyttigt med tanke på Busholmenborna. Genom att förbättra kollektivtrafikutbudet vill vi minska trängsel ombord på spårvagnarna vid färjornas ankomster och avgångar.

Kollektivtrafikförbindelserna i området kommer inte att försämras nämnvärt efter linje 1 slutar trafikera Eira under veckosluten, eftersom linjerna 3 och 6 fortsätter att erbjuda förbindelser nära Fabriksgatan. Dessutom går stomlinjerna 20 och 30 mot Tölö.