Förändringar i tågtrafiken på stambanan och Ringbanans östra banavsnitt från och med 2.4.2024

Banarbeten påverkar trafikeringen av K-, I- och P-tågen från och med tisdagen den 2 april. På grund av arbetena har tågen glesare turtäthet på banavsnitten Kervo–Dickursby–Helsingfors och Flygplatsen–Dickursby–Helsingfors. Det sker också förändringar i tidtabellerna för de bussar som trafikerar tågstationer. Syftet med förändringarna är att säkerställa välfungerande bytesförbindelser.

Banarbeten orsakar stora förändringar för K-, I- och P-tågen på stambanan och Ringbanan från och med tisdagen den 2 april. Det sker också förändringar i tågens avgångsplattformar i Dickursby.

Kaavio lentoaseman junista

K-, I- och P-tågen

De avvikande trafikarrangemangen blir aktuella tisdagen den 2 april och pågår fram till söndagen den 27 oktober 2024. På grund av arbetena har närtågen glesare turtäthet på sträckorna Kervo–Dickursby–Helsingfors och Flygplatsen–Dickursby–Helsingfors. Närmare tidtabeller finns redan i Reseplaneraren och i HSL-appen. 

K-tågen på banavsnittet Helsingfors–Dickursby–Kervo

  • K-tågen kör med glesare turtäthet dvs. var 20:e minut på hela banavsnittet. På grund av detta blir restiden 2–3 minuter längre. K-tågen körs med extra vagnar under rusningstid från måndag till torsdag.

I- och P-tågen från och till flygplatsen

  • I- och P-tågen kör med glesare turtäthet på stambanan och i Lejle dvs. var 20:e minut. På grund av detta blir restiden 2–6 minuter längre.
    • Turtätheten för I- och P-tågen förblir densamma på vardagar på banavsnittet Flygplatsen–Myrbacka–Helsingfors, men på banavsnittet Flygplatsen–Dickursby–Helsingfors har tågen halverad turtäthet.
  • På vardagar ca kl. 5.00–22.00, på lördagar ca kl. 9.00–22.00 och på söndagar ca kl. 10.00–19.00 går det extra I- och P-tåg var 20:e minut på banavsnittet Helsingfors–Hoplax–Myrbacka–Flygplatsen.
  • Tågen från och till flygplatsen stannar inte i Veckal. Med andra ord går tågen från Veckal var 20:e minut.

Tidtabellsändringar för bussar som trafikerar tågstationer

På grund av förändringarna i närtågstrafiken blir det också tidtabellsändringar för de bussar som trafikerar tågstationerna mellan Myrbacka–Flygplatsen–Dickursby och Dickursby–Kervo från och med tisdagen den 2 april. Syftet med ändringarna är att säkerställa välfungerande bytesförbindelser under banarbetena.

 

Tidtabellerna för busslinjerna 641, 642, 642K, 643K, 665K, 961, 961B i Tusby, busslinjerna 972, 973, 975, 976, 977, 977V, 978, 978K, 985 i Kervo samt busslinjerna 587, 619, 623, 624, 631, 633N, 711, 711K, 721, 731, 734, 736, 738 och 739 i Vanda kommer att ändras så att de motsvarar närtågens tidtabeller. Denna information finns också i Reseplaneraren.

D- och R-tågen dvs. VR:s närtrafik

För D- och R-tågen blir det små tidtabellsändringar från och med den 2 april. I HRT-området påverkar ändringarna särskilt tågförbindelserna i Kervo och Jokela. Tidtabellerna för D-, R- och Z-tågen kommer att ändras igen den 24 juni 2024.

 

Förändringarna i Dickursby och byggandet av extra spår är en del av en större enhet

Arbeten vid bangården i Dickursby fortsätter i 2024. I arbetena ingår bl.a. växelarbete, förbättringar av plattformar och uppdateringar av säkerhetsanordningar och elbanor. Förändringarna i Dickursby är en del av banprojektet Helsingfors–Riihimäki. Projektet har som mål att förbättra driftsäkerheten på Finlands livligast trafikerade banavsnitt genom att öka banavsnittets kapacitet och störningstolerans.

Banarbeten som utförs av Trafikledsverket i Dickursby syftar till att öka banavsnittets kapacitet för fjärrtåg och närtåg i riktning mot Riihimäki och Lahtis. Arbetena utförs under april–oktober. Under denna period stängs två spår vid Dickursby station åt gången. Tågen kör också med sänkt hastighet i området. Av denna orsak är man tvungen att begränsa antalet tåg som kör via Dickursby.

Följ Trafikledsverkets projekt:
https://vayla.fi/sv/alla-projekt/helsingfors-riihimaki