Från 1.4.2024 gäller HRT:s biljetter ombord på H-tåget på sträckan Sjundeå-Helsingfors

Från och med den 1 april 2024 gäller HRT:s biljetter ombord på H-tåget på sträckan Sjundeå-Helsingfors.

H-tåget kör mellan Helsingfors och Karis tre dagar i veckan: på onsdagar, fredagar och söndagar. Tågen stannar i HRT-området i Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Alberga, Böle och Helsingfors centralstation. Tågen stannar inte vid Hoplax station. Avtalet om samarbetet mellan HRT och VR är tidsbundet och gäller fram till slutet av 2025.

Närmare tidtabeller och rutter finns att söka fram i HSL-appen och på webbsidan HSL.fi. Tidtabellerna och biljetterna till stationer som ligger väster om Sjundeå samt turer som körs varje dag mellan Hangö och Karis finns att söka på webbsidan vr.fi samt i appen VR Matkalla.

Biljettsamarbetet beskriver VR:s och HRT:s gemensamma vilja att förbättra kollektivtrafikservicen och utbdet i området.