X-tåg blir Y-tåg från och med 2.4

Vi försnabbar tågtrafiken till Sjundeå genom att ersätta X-tåg med Y-tåg från den 2 april. Y-tågen stannar inte på alla mellanstationer.

X-tåg som kör till Sjundeå ersätts med snabbare Y-tåg. Y-tågen stannar inte vid stationerna mellan Alberga och Esbo och inte heller på stationerna mellan Masaby och Kyrkslätt. Dessa förbindelser ersätts med E- och U-tågen. I fortsättningen kör U-tåg som avgår från Helsingfors kl. 23.12 till Sjundeå i stället för L-tåget.

I början av sommartrafiken ökar vi antalet bussturer mellan Kyrkslätt och Sjundeå på kvällar från två till fyra.

Tidtabellen för Y-tåg finns att se i Reseplaneraren.

Ändringarna är en del av en större helhet. Ändringarna görs för att förbättra kollektivtrafiken under 2024. Vissa linjer får bättre veckosluts- och kvällstrafiken så att det är enklare att resa under fritiden.

 

.