Ett dygn långa avbrott i tågtrafiken på kustbanan i maj – tåg ersätts med bussar

Det blir korta avbrott i tågtrafiken på kustbanan 5.5, 9.5, 19.5 och 26.5. Avbrotten varar under ett dygn. Under avbrotten finns det ingen tågtrafik på sträckan väster om Alberga. Tågtrafiken väster om Alberga ersätts med bussarna 211E, 211U, 211X och 213X. E-, U-, L- och Y-tågen trafikerar inte alls under avbrotten.

Tågtrafiken väster om Alberga ersätts med bussar under avbrotten. E-, U-, L- och Y-tågen ersätts med bussarna 211E, 211U och 211X mellan Alberga och Köklax. Bussarna stannar vid alla mellanstationer eller nära dem. Buss 213X erbjuder en snabb förbindelse via Åboleden mellan Helsingfors centrum, Björkgård, Domsby och Esbo centrum. Under avbrotten kan man undantagsvis använda en biljett för zon B vid hållplats Ullasbacken som trafikeras av ersättningsbuss 213X.

 

Reittikaaviokuva korvaavista bussilinjoista katkojen aikana.

Ersättningsbussar:

  • 211E Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax
  • 211U Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax–Kyrkslätt 
  • 211X Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax–Kyrkslätt–Sjundeå
  • 213X Elielplatsen–Åboleden–Esbo

Ersättningsbussarna avgår från plattform 11 i Alberga. Tidtabellerna och rutterna för bussarna finns i Reseplaneraren.

Avbrotten påverkar närtågstrafiken från Alberga i riktning mot Köklax, Kyrkslätt och Sjundeå. Tågtrafiken avbryts på Kustbanan på söndag 5.5, Kristi himmelsfärdsdag 9.5 samt söndagar 19.5 och 26.5. Det är också ett längre avbrott i tågtrafiken som varar i fem veckor efter midsommaren dvs. 24.6–28.7. Det blir också korta avbrott i tågtrafiken under en och två dagar på hösten.

I projektet Esbo stadsbana byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax bredvid de nuvarande spåren. När stadsbanan blir klar förbättrar den tågtrafiken mellan Kyrkslätt och Esbo samt fjärrtrafikens punktlighet och minskar störningar. Också stationsområden vid Kilo, Kera, Grankulla, Björkgård, Domsby och Köklax förbättras. Projektet startade våren 2021 och arbeten väntas vara klara 2028.