Ingången från Datavägen till Aalto-universitetets metrostation stängs 3.6 på grund av renoveringsarbeten

Ingången kommer att vara stängd under ca fem veckor och ska enligt uppskattning tas i bruk under veckan som inleds 8.7.

Syftet med arbetena är att förbättra brandlarmanläggningen och belysningen i stationen. Stadstrafik Ab ansvarar för arbetena.

Under arbetenas gång kan du använda stationens andra ingång som ligger vid universitetet, hållplatserna för snabbspårvagnen och köpcentret A Bloc. Arbetena påverkar inte metrotrafiken på stationen.

Det är också andra förändringar i metrotrafiken under sommaren. Från Esbo kör metron ända till Kampen i Helsingfors centrum. På dagtid går metron med 6 minuters mellanrum mellan Kampen och Stensvik. Mer information om förändringarna i metrotrafiken under sommaren 2024: hsl.fi/sv/metron2024

Den snabbaste rutten från den stängda ingången till metron går via Biologgränden och köpcentret A Bloc