Fem veckor långt avbrott i tågtrafiken på kustbanan från 24.6 – bussar ersätter tåg

Det blir ett fem veckor långt avbrott i tågtrafiken på kustbanan 24.6–28.7. Under avbrottet finns det ingen tågtrafik på sträckan väster om Alberga. Tågtrafiken väster om Alberga ersätts med bussar. E-, U-, L- och Y-tågen trafikerar inte alls under avbrottet. U-, L- och Y-tågen ersätts med bussarna 211U, 211X och 249Y.

Under avbrottet ersätts tågen med bussar på sträckan väster om Alberga. U-, L- och Y-tågen ersätts med bussarna 211U, 211X och 249Y mellan Alberga, Köklax, Kyrkslätt och Sjundeå. Bussarna 211U och 211X stannar vid alla mellanstationer eller nära dem. Buss 249Y erbjuder en direkt förbindelse från Alberga till Esbo centrum via Åboleden och till Kyrkslätt via Ring III. Vissa avgångar kör också till Sjundeå.

Kuva korvaavien bussien reiteistä.

Ersättningsbussar:

  • 211E Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax
  • 211U Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax–Kyrkslätt 
  • 211X Alberga–Grankulla–Esbo–Köklax–Kyrkslätt–Sjundeå
  • 213X Elielplatsen–Åboleden–Esbo
  • 249Y Alberga–Åboleden–Esbo–Ring III–Kyrkslätt(–Sjundeå)

Ersättningsbussarna avgår från plattform 11 i Alberga. Buss 213X avgår från plattform 26 på Elielplatsen. Tidtabellerna och rutterna för bussarna hittar du i Reseplaneraren.

Restiderna för ersättningsbussarna kan vara betydligt längre jämfört med de snabba tågförbindelserna. Restiden blir huvudsakligen ca 10–20 minuter längre med ersättningsbuss, men på längre sträckor kan restiden vara till och med över 30 minuter längre jämfört med tåg.

Avbrottet påverkar närtågstrafiken från Alberga i riktning mot Köklax, Kyrkslätt och Sjundeå. Tågtrafiken avbryts på söndag 5.5, Kristi himmelsfärdsdag 9.5 samt söndagar 19.5 och 26.5. Det är också ett längre avbrott i tågtrafiken som varar i fem veckor efter midsommaren dvs. 24.6–28.7. Det blir också korta avbrott i tågtrafiken under en och två dagar på hösten.

 

I projektet Esbo stadsbana byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax bredvid de nuvarande spåren. När stadsbanan blir klar förbättrar den tågtrafiken mellan Kyrkslätt och Esbo samt fjärrtrafikens punktlighet och minskar störningar. Också stationsområden vid Kilo, Kera, Grankulla, Björkgård, Domsby och Köklax förbättras. Projektet startade våren 2021 och arbeten väntas vara klara 2028.