Närings-, trafik- och miljöcentralen utreder utmaningar gällande U-linje 280

Den kollektivtrafik som närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) har upphandlat i Västnyland sedan början av juni har inte gått utan problem. Närings-, trafik- och miljöcentralen undersöker situationen för att förbättra trafiken så snart som möjligt.

Den planerade tidtabellen för U-linje 280 har visat sig att vara för stram, vilket har lett till olika utmaningar, till exempel försenade och inställda turer. Gatuarbetena på Mannerheimvägen har också skapat utmaningar för linjen att hålla tidtabellen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland bär ansvaret för linjens tidtabeller och turer, och trafiken på linjen har planerats tillsammans med kommunerna i Västnyland. HRT:s biljetter gäller på turerna på linjen inom HRT-området, men HRT planerar inte U-linjernas tidtabeller eller fattar beslut om hurdan bussmateriel som ska användas på linjerna. Dessutom har bussarna inte HRT:s tekniska informationsutrustning. På grund av detta är det inte möjligt att få information om ändringar i trafiken på linjerna, såsom information om inställda turer, tidtabeller i realtid eller bussarnas position på kartan.

HRT följer hur förbättringsåtgärder fortlöper. Du kan även lämna respons om trafiken till den närings-, trafik- och miljöcentral som bär ansvaret för trafiken på adressen www.palautevayla.fi.