Busslinjer i Esbo förnyas i augusti

Busslinjer i Esbo förnyas 14.8.2023. Det sker förändringar framförallt i Hagalund och Alberga men de nya stombussarna 520 och 530 påverkar också andra busslinjer i Esbo.

Nedan hittar du mer information om förändringarna.

Varför gör vi förändringar?

  1. Vi vill säkerställa att kollektivtrafikförbindelserna är smidiga mellan Hagalund och Alberga också efter att snabbspårvägen 15 har startat trafiken.
  2. Vi vill säkerställa att linjerna fungerar bra ihop med de nya stombussarna 520 och 530.
  3. Vi vill planera kollektivtrafikförbindelser som är fungerande för så många som möjligt.
  4. Vi vill ta i beaktande hur linjenätsplanerna påverkar området.

Så här har kunderna deltagit

  • genom att svara på enkäten om resvanor och önskemål
  • genom att delta i workshoppar där syftet var att fördjupa förståelsen för planområdet
  • genom att svara på snabbenkäten om ruttförslag
  • genom att kommentera blogginlägg

Läs mer om linjenätsplanen

Områdesvisa förändringar

Nedan hittar du information om förändringarna per område. På listan finns de områden som påverkas mest av förändringarna.

Linjer

Nedan hittar du de nya linjerna samt förändringarna och ruttkartorna. Dessutom visas turtätheten i minuter under olika veckodagar för varje linje.

Tidtabeller

Tidtabellerna för de nya linjerna visas i Reseplaneraren efter 1.7.2023. Linjernas turtäthet för varje veckodag visas ovan.