Nobina Oy och Tammelundin Liikenne Oy har vunnit anbudsförfarandet för busstrafiken

I vårt anbudsförfarande i mars vann Nobina Oy 24 busslinjer medan Tammelundin Liikenne Oy vann nio. Anbudsförfarandet omfattade 144 busslinjer och ungefär 10,4 miljoner linjekilometer om året.

Den trafik som ingick i konkurrensutsättningen omfattar över 11 procent av det årliga antalet linjekilometer i vår busstrafik. Antalet kilometer är ungefär 91 miljoner om året, och det krävs högst ca 1 200 bussar i trafiken på vardagarna. Kostnaderna för den konkurrensutsatta trafiken är ca 34,5 miljoner euro per år.

Andel elbussar 90 procent i slutet av avtalsperiod

I augusti 2022 sätts 105 nya elbussar i den konkurrensutsatta trafiken och i augusti 2023 ökar antalet elbussar till 111. Senare kommer 19 fordon med förbränningsmotor att ersättas med elbussar. I slutet av avtalsperioden 2030 kommer linjerna att ha 130 elbussar, vilket är 90 procent av fordonen.

I anbudsförfarandet deltog sex trafikföretag. Styrelsen bedömde anbuden enligt konkurrensutsättningsprinciperna utifrån deras totalekonomiska fördelaktighet.

Anbudsförfarandet 53/2021 och busslinjernas trafikföretag fr.o.m. augusti 2022/2023:

Nobina Oy, augusti 2022 (objekt 269)

79 Hertonäs – Vik – Malm – Brobacka – Parkstads station
84 Hertonäs – Degerö (Gunillavägen)
85 Hertonäs – Jollas
85B Hertonäs – Uppby – Jollas
85N Järnvägstorget – Hertonäs strand – Uppby – Jollas
86 Hertonäs – Sandhamn
86N Järnvägstorget – Brändö – Hertonäs – Sandhamn
87N Järnvägstorget – Hertonäs – Kronbergsstranden
88 Hertonäs – Kronbergsstranden – Hålvik
88B Hertonäs – Kronbergsstranden
89 Hertonäs – Uppby

Nobina Oy, augusti 2022 (objekt 270)

80 Hertonäs – Kasberget – Östra centrum
81 Brändö – Hertonäs – Västra Hertonäs
82 Hertonäs – Kasberget – Östra centrum
82B Hertonäs – Kasberget – Tammelund – Östra centrum
83 Hertonäs – Tammelund

Nobina Oy, augusti 2022 (objekt 271)

52 Kungseken – Gamlas – Hoplax – Munksnäs – Otnäs
53 Arabia – Åggelby – Månsas – Norra Haga – Sockenbacka – Nybacka
56 Fiskehamnen (M) – Kottby – Krämertsskog – Gamlas
57 Gårdsbacka (M) – Vik – Forsby – Brunakärr – Munksnäs

Nobina Oy, augusti 2022 (objekt 272)

212 Kampen – Mejlans – Bredvik – Grankulla
213 Kampen – Mejlans – Södrik – Esbo centrum – Köklax
213N Kampen – Mejlans – Bredvik – Södrik – Esbo centrum
502 Berghäll – Mejlans – Munksnäs – Alberga

Tammelundin Liikenne Oy, augusti 2022/2023 (objekt 273)

433 Mårtensdal ‒ Petas ‒ Kivistö (fr.o.m augusti 2023)
434 Kivistö ‒ Käinbybacken (fr.o.m augusti 2023)
443 Kivistö ‒ Västra (fr.o.m augusti 2023)
443K Kivistö ‒ Luhtabacka – Västra (fr.o.m augusti 2023)
445 Kivistö ‒ Reuna (fr.o.m augusti 2023)
576 Dickursby ‒ Kivistö (fr.o.m augusti 2023)
583 Aviapolis – Mårtensdal – Jufva gård – Grundbacka (fr.o.m augusti 2022)
583K Aviapolis – Mårtensdal – Juvamalmen – Grundbacka (fr.o.m augusti 2022)
584 Aviapolis – Mårtensdal – Jufva gård – Kalajärvi (fr.o.m augusti 2022)