I fortsättningen beviljas studeranderabatt endast i HSL-appen

Vi har inlett ett Biljettkontoprojekt med syfte att förnya biljetter och betalning. I framtiden sparas dina biljetter på ditt användarkonto. Detta betyder att du kan välja det lämpligaste sättet för dig att använda biljetter, t.ex. via HSL-appen, med HRT-kortet eller med någon annan identifikation, såsom ett bankkort. Förnyelsen möjliggör även nya prissättningsmodeller och betalsätt i framtiden.

I framtiden kan du betala kontaktlöst med bank- eller kreditkort i alla våra trafikmedel. Du kan också uträtta alla dina ärenden digitalt och behöver inte längre besöka HRT:s serviceställe för att uppdatera dina uppgifter eller din rabatträtt. Vårt syfte är ett enkelt, tydligt och lockande biljettsortiment som främjar användning av kollektivtrafiken och motsvarar våra förändrade resvanor.

I framtiden ökar biljettförsäljningen i digitala kanaler

Vi strävar efter att koncentrera försäljningen av biljetter till digitala kanaler. Allt fler kunder vill använda digitala kanaler för att köpa biljetter och redan 50 procent av alla biljetter säljs i HSL-appen. Det beräknas att år 2023 säljs 90 procent av alla biljetter i HSL-appen, på HSL.fi eller genom närbetalning.

Studeranderabatt beviljas endast i HSL-appen fr.o.m. början av 2022. Det går lätt att köpa biljetten i HSL-appen; med hjälp av Utbildningsstyrelsens digitala tjänst behöver studeranden inte besöka HRT:s serviceställe.

I den kommande modellen kommer värdebiljetter och automater att ersättas av närbetalning och HSL-appen

Värdebiljetter på HRT-kortet kommer att ersättas av kontaktlös betalning. Kontaktlös betalning är ett enkelt och tryggt sätt att köpa en biljett. Det räcker att du visar upp ditt bank- eller kreditkort för läsaren på samma sätt som du visar upp ditt HRT-kort, men du behöver inte ladda betalkortet i en automat eller på ett försäljningsställe.

I framtiden är det inte längre möjligt att ladda HRT-kortet i biljettautomater och nätverket av automater gallras. Det nuvarande nätverket av automater är ganska omfattande och kommer från en tid då det inte var möjligt att köpa biljetter i HSL-appen eller på nätet.

Närbetalning och HSL-appen ersätter enkelbiljetter som man köper med värdet på HRT-kortet eller i biljettautomater. Det är inte heller nödvändigt att ladda HRT-kortet i automater när närbetalning är i bruk och det nuvarande resekortsystemet läggs ner. Enligt nuvarande planer är detta möjligt 2023.

I det kontobaserade systemet är det lätt att köpa enkelbiljetter via kontaktlös betalning och i HSL-appen och periodbiljetter i appen och på nätet. I framtiden är det fortfarande möjligt att köpa biljetter också i service- och försäljningsställen om man inte kan använda digitala kanaler.