Hitta information om färjetrafiken i Reseplaneraren

I Reseplaneraren finns det information om avgångsplatser och tidtabeller för färjetrafiken till Helsingfors och Esbo skärgård.

Om du vill ta dig med färja till Helsingfors och Esbo skärgård, t.ex. till Ronnskaren eller Stora Herrö, kan du hitta avgångsplatser och tidtabeller för färjetrafiken i Reseplaneraren.

I Reseplaneraren finns det information om avgångsplatser och tidtabeller för vattenledstrafiken till 26 öar i huvudstadsregionen.
Dessa omfattar Sveaborg, Fagerö, Ronnskaren, Ugnsholmen, Lonnan, Vårdö, Degerö, Stenholmen, Kalvholmen, Mjölö, Skanslandet, Svartholmen, Flisholmen, Klippan, Skifferholmen, Stora Räntan, Blekholmen, Långören, Högholmen, Hamnholmen, Lekholmen, Pentala, Stora Herrö, Rövaren, Gåsgrundet och Stora Kalvholmen.

Obs! HRT:s biljetter gäller på Sveaborgsfärjan, eftersom Helsingforsregionens trafik beställer färjetrafiken till Sveaborg. Vattenledstrafiken till de andra öarna i Helsingfors och Esbo sköts av privata trafikanter och på deras färjor är inte HRT:s biljetter giltiga. Det går att köpa biljetter digitalt till vissa färjor.

Det är alltid bra att kontrollera information om tidtabeller och biljetter på trafikanternas webbplatser.

Läs mer om att upptäcka skärgården på Helsingfors stads webbplats