HRT mäter kundnöjdhet och fordonskvalitet i kollektivtrafiken under hösten

Kundnöjdhetsundersökning hösten 2021

Också denna höst mäter HRT hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förbättra vår service.

Kundnöjdhetsundersökningen görs på bussar, närtåg, spårvagnar och i metron 16.8.–19.11.2021. Målet är att samla in åsikter från nästan 30 000 resenärer. Fältarbetet i kundnöjdhetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy.

HRT använder resultaten för att utveckla kollektivtrafiken samt i personalutbildning och i beräkning av kvalitetsincitament i den konkurrensutsatta trafiken. Resultaten är tillgängliga i HRT:s öppna nätdatabas https://hsl.louhin.com/asty efter undersökningsperioden.

För oss är resenärernas hälsa av högsta prioritet. Därför har vi vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset. Våra medarbetare använder skyddsutrustning, skrivunderläggen desinficeras och svararna får en egen penna för att minska risken för smittspridning. Vi följer kontinuerligt myndigheternas anvisningar om situationen med coronaviruset.

Kvalitetsundersökning av fordon hösten 2021

HRT undersöker kvaliteten i kollektivtrafikfordon med en observationsstudie. Syftet med kvalitetskontrollen är att garantera rena, trygga och välskötta fordon för kollektivtrafikens kunder i HRT-området.

Hösten 2021 genomförs kvalitetsstudien i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken 16.8.–19.11. Under undersökningsperioden kontrolleras skicket på ungefär 4 000 bussar och vagnar.

Fältarbetet i kvalitetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy på uppdrag av HRT.