Påverka bussrutterna i Hagalund och Alberga – besvara enkäten

Vi har öppnat en resenkät där vi frågar om vilka resebehov människor som rör sig i Hagalund och Alberga har. Vi samlar in ideer och information för linjenätsplanen med syftet att utveckla anslutningslinjerna. För detta behöver vi hjälp av våra kunder.

Att besvara resenkäten är det bästa sättet att påverka planeringen av bussrutterna i området. Ju fler svar vi får in från människor som rör sig i området desto bättre kan vi förstå olika resebehov och planera busstrafiken i området så att den betjänar kunderna så bra som möjligt.

I planeringen inkluderas följande busslinjer: 52 (fr.o.m. 16.8.21), 104, 111, 112, 113, 114, 115, 118(B), 201B, 202, 203, 502, 548, 549, 552 (ända till 15.8.21) och 555(B).

Du kan besvara resenkäten fram till den 22 augusti. Du kan besvara enkäten även om du inte använder kollektivtrafik. Det tar ca 5–10 minuter för att svara på frågorna.

Besvara enkäten här: https://new.maptionnaire.com/q/2jz3bz6wrm2m

Följ planeringen och delta: https://www.hsl.fi/sv/hrt/planering/Linjenatsplan-for-hagalund-och-alberga