Linjenätsplan för Hagalund och Alberga

Snabbspårvagn 550 börjar trafikera sträckan Östra centrum - Kägeludden 2024, och därför sker det förändringar i bussrutterna i Hagalund och Alberga. På dessa sidor berättar vi hur vi har planerat det nya busslinjenätet i samarbete med invånarna och personer som rör sig i området.

Hur kan jag delta i planeringsprocessen?

Kommentera och diskutera

Vi har rapporterat om planeringsarbetet och diskuterat hur planeringen framskrider i samband med bloggtexter. Det första utkastet var öppet för kommentarer 1.-24.10 och det redigerade utkastet 10.-21.22.2021.

Besvara vår enkät

Enkäten öppnas i augusti. I enkäten frågar vi om dina resvanor samt om dina önskemål om kollektivtrafiken i Hagalund och Alberga.

Delta i workshop

Vi ordnar workshop online och bjuder in 5–10 invånare. De inbjudna kan framföra sina önskemål och idéer till våra planerare.
Anmälningen börjar i augusti.

Andra alternativ för att delta

Förutom denna siva kan du alltid lämna respons via adressen hsl.fi/sv/respons eller genom att ringa till kundservicen på numret 09 4766 4000.

Kuvituskuva. Kolme ihmistä istuu bussissa.

Hur fortskrider planeringen?

Vi gör planeringsarbete i samarbete med kunderna och Esbo stad. Vi vill förstå vilka resbehov människor i området har och därför behöver vi din hjälp.

Efter vi har samlat in information publicerar vi ett utkast om de nya bussrutterna för kommentarer. Till sist väljer vi det alternativ som vi anser att betjänar kunderna bäst.

Syftet är att arbetet blir klart senast i slutet av 2021 och HRT:s styrelse beslutar om trafiklösningarna. Förändringarna beräknas träda i kraft 2024.