Linjenätsplan för Hagalund och Alberga

Vi har påbörjat planeringsarbetet för nya bussrutter i Hagalund och Alberga. Snabbspårvagn 550 börjar trafikera mellan Östra centrum och Kägeludden 2024 och därför behöver bussrutterna i Hagalund och Alberga förändras. Vi behöver din hjälp för planeringen, så kom med och påverka!

Hur kan jag delta i planeringsprocessen?

Kommentera och diskutera

Berätta din åsikt och kommentera våra planer genom bloggen. I och med planeringsarbetet framskrider publicerar vi utkast som du kan kommentera. 

Besvara vår enkät

Enkäten öppnas i augusti. I enkäten frågar vi om dina resvanor samt om dina önskemål om kollektivtrafiken i Hagalund och Alberga.

Delta i workshop

Vi ordnar workshop online och bjuder in 5–10 invånare. De inbjudna kan framföra sina önskemål och idéer till våra planerare.
Anmälningen börjar i augusti.

Andra alternativ för att delta

Förutom denna siva kan du alltid lämna respons via adressen hsl.fi/sv/respons eller genom att ringa till kundservicen på numret 09 4766 4000.

Kuvituskuva. Kolme ihmistä istuu bussissa.

Hur fortskrider planeringen?

Vi gör planeringsarbete i samarbete med kunderna och Esbo stad. Vi vill förstå vilka resbehov människor i området har och därför behöver vi din hjälp.

Efter vi har samlat in information publicerar vi ett utkast om de nya bussrutterna för kommentarer. Till sist väljer vi det alternativ som vi anser att betjänar kunderna bäst.

Syftet är att arbetet blir klart senast i slutet av 2021 och HRT:s styrelse beslutar om trafiklösningarna. Förändringarna beräknas träda i kraft 2024.