Linjenätsplan för Hagalund och Alberga

Snabbspårvagn 550 börjar trafikera sträckan Östra centrum - Kägeludden 2024, och därför sker det förändringar i bussrutterna i Hagalund och Alberga. På dessa sidor berättar vi hur vi har planerat det nya busslinjenätet i samarbete med invånarna och personer som rör sig i området.

De nya busslinjerna i Hagalund och Alberga fortskrider från planering till genomförande

HRT:s styrelse godkände linjenätsplanen för Hagalund och Alberga i sitt möte den 8 februari 2022. Det nästa steget är att att förbereda genomförandet av de nya busslinjerna. Vi planerar det nya busslinjenätet i samarbete med invånarna och personer som rör sig i området.

Hur kan jag delta i planeringsprocessen?

Kommentera och diskutera

Vi har rapporterat om planeringsarbetet och diskuterat hur planeringen framskrider i samband med bloggtexter. Det första utkastet var öppet för kommentarer 1.-24.10 och det redigerade utkastet 10.-21.22.2021.

Besvara vår enkät

Enkäten öppnas i augusti. I enkäten frågar vi om dina resvanor samt om dina önskemål om kollektivtrafiken i Hagalund och Alberga.

Delta i workshop

Vi ordnar workshop online och bjuder in 5–10 invånare. De inbjudna kan framföra sina önskemål och idéer till våra planerare.
Anmälningen börjar i augusti.

Andra alternativ för att delta

Förutom denna siva kan du alltid lämna respons via adressen hsl.fi/sv/respons eller genom att ringa till kundservicen på numret 09 4766 4000.

Kuvituskuva. Kolme ihmistä istuu bussissa.

Hur fortskredde planeringen?

Vi gjorde planeringsarbete i samarbete med kunderna och Esbo stad. Först ville vi få reda på vilka resbehov som finns i området. För att kunna förstå dessa behov fick vi hjälp från invånarna och de personer som rör sig i området.

Efter vi hade samlat in information publicerade vi ett utkast om de nya bussrutterna för kommentarer. Till sist valde vi det alternativ som vi ansåg att betjänar kunderna bäst.

HRT:s styrelse godkände linjenätsplanen för Hagalund och Alberga i sitt möte den 8 februari 2022. Förändringarna i linjenätet beräknas träda i kraft 2024.