162 456 biljetter såldes till rabatterat pris under HRT:s kampanj

Den största rabattkampanjen i HRT:s historia var en succé. Under kampanjen såldes sammanlagt 162 456 rabatterade 30-dagars periodbiljetter för vuxna. Kampanjens mål var att sälja 100 000 periodbiljetter i HSL-appen, vilket överskreds rejält. Kampanjens tema var Årets mest väntade comeback.

Antalet resenärer och biljettintäkter i kollektivtrafiken har minskat avsevärt under coronaviruspandemin. Under pandemin har vi sålt cirka 91 000 vuxnas periodbiljetter månatligen. Före pandemin var antalet cirka 163 500 periodbiljetter i månaden. Dessa siffror omfattar biljetter som såldes via HSL-appen och på HRT-kortet.

”Vi är glada att människor har återgått till kollektivt resande efter flera månader. Vi ska göra allt vi kan för att främja den här positiva utvecklingen till slutet av året och nästa år. Att öka passagerarantal är viktigt för att kunna säkerställa servicenivån i framtiden”, säger Mari Flink, chef för avdelningen HRT:s kundrelationer och försäljning.

Ungefär 14 400 av dem som under kampanjen köpte en periodbiljett till rabatterat pris hade aldrig tidigare använt HSL-appen. Cirka 71 100 personer hade aldrig haft en periodbiljett i HSL-appen. Merparten av de biljetter som såldes var AB-biljetter.

Enligt enkäten som vi genomförde var drygt 90 procent av de kunder som köpte en periodbiljett till rabatterat pris nöjda med att använda biljetten i HSL-appen. Dessutom tänker över 60 procent av kunder att köpa en biljett via appen också i framtiden. Svararna upplevde att det är lätt och behändigt att köpa och använda biljetten via appen. Nästan 13 000 personer har redan svarat på enkäten och svarstiden har inte ännu gått ut. Resultat från enkäten används för att utveckla HRT:s tjänster.

Tack för alla som köpt en periodbiljett och välkommen att resa med oss igen!