Ingen metro- och spårvagnstrafik på torsdag och fredag

Förarnas protest avbryter all metro- och spårvagnstrafik på torsdag 16.9 och fredag 17.9.

Uppdaterad 15.9.2021 kl. 18.44

Ingen ersättande trafik ordnas under protesten. Vi rekommenderar att man försöker använda andra färdsätt, om möjligt.

Med undantag av metro- och spårvagnstrafiken går kollektivtrafiken som vanligt, men protesten kan leda till rusning i bussarna som stannar vid hållplatserna nära metrostationerna. Nedan hittar du en lista på alternativa förbindelser. Metro och spårvagnar erbjuds inte längre som alternativ i Reseplaneraren fr.o.m. torsdag morgon. Man kan också granska alternativa kollektivtrafikförbindelser i Reseplaneraren genom att ta bort metro- och spårvagnsalternativet i Reseplanerarens sökresultat.

Förarna anländer till sina arbetsturer 18.9 kl. 04, och metro- och spårvagnstrafiken återgår till det vanliga på lördag.

Biljettkontrollanter hjälper till

HRT:s biljettkontrollanter informerar passagerare på de mest centrala metrostationerna och spårvagnshållplatserna.

HRT:s telefonkundtjänst öppnar en timme tidigare än vanligt

Vår telefonkundtjänst betjänar på torsdag 16.9 och fredag 17.9 redan från klockan 6.30, en timme tidigare än vanligt p.g.a. situationen.

Alternativa förbindelser

En del av linjerna har några tiotal extra bussar och förare. De här extra bussarna sätts in på de linjer som går längs Västerleden mellan Esbo och Kampen samt på tvärgående linjerna i östra Helsingfors.

 

Extra trafik under protesten:

Linje 143A har extra avgångar som kör från Sökö till Kampen på torsdag morgon fr.o.m. kl. 5.00 med 15 minuters mellanrum.

Linje 146A har också följande extra avgångar på torsdag och fredag:

Från Kampen: 5.32, 5.47, 6.02, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 13.57, 14.13, 14.35, 14.50, 15.05, 15.21, 15.36, 15.51, 16.06, 16.22, 16.37, 16.52, 17.07, 17.23, 18.45, 19.05, 19.25, 19.45, 20.05, 20.25, 20.45, 21.05, 21.25, 21.45, 22.05, 22.25, 22.45, 23.05, 23.25.

Från Stensvik: 5.00, 5.15, 5.30, 6.02, 6.20, 6.36, 6.53, 7.08, 7.23, 7.38, 7.53, 8.08, 8.23, 8.38, 8.55, 9.10, 9.32, 10.02, 10.32, 11.02, 11.32, 11.53, 12.13, 12.33, 12.53, 13.13, 13.33, 13.53, 14.13, 14.30, 14.47, 18.10, 18.30, 18.50, 19.10, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40.

Linje 147A har extra avgångar som kör från Esboviken till Kampen på torsdag morgon fr.o.m. kl. 5.30 med 15 minuters mellanrum.

Linje 164A har extra avgångar som kör från Bastvik till Kampen på torsdag morgon fr.o.m. kl. 5.20 med 15 minuters mellanrum.

Linje 510 har extra avgångar fr.o.m. kl. 5.10.

På grund av kort varsel ordnar HRT inte ersättande trafik.

 

Nedan hittar du alternativa förbindelser från metrostationerna.

MATTBY

Mot Helsingfors: bussar 143A, 146A, 147A, 164A, 192 till Kampen; bussar 532, 544 till Alberga + tåg; buss 533 till Grankulla + tåg; bussar 134, 136, 531 till Esbo centrum + tåg.

 

ÄNGSKULLA

Mot Helsingfors: bussar 118, 124, 125 (från plattform 1) eller 112 (från plattform 3) till Hagalund. Från Hagalund bussar 550, 113, 114 till Alberga + tåg / buss 510 till Mejlans + buss mot centrum.

Till Mattby: buss 112 (från plattform 4).

 

IDROTTSPARKEN

Mot Helsingfors: buss 114 till Kilo eller Alberga + tåg; bussarna från Havsvindsvägen (hållplats Ängsmalmen) till Hagalund. Från Hagalund bussar 550, 113, 114 till Alberga + tåg / buss 510 till Mejlans + buss mot centrum.

Till Mattby: buss 112 från hållplats Ängsmalmen.

 

HAGALUND

Mot Helsingfors: buss 510 till Mejlans + buss mot centrum; bussar 550, 113, 114 till Alberga + tåg.

Västerut: bussar 111, 112 till Mattby. Buss 112 till mellanstationer.

 

AALTO-UNIVERSITETET

Mot Helsingfors: buss 52 till Munksnäs, Södra Haga (Vichtisvägen) eller Hoplax st. (Spireavägen) + buss eller tåg mot centrum; buss 510 till Mejlans + buss mot centrum; bussar 550, 555 till Alberga + tåg.

Västerut: bussar 510, 550 till Hagalund + bussar 111, 112 mot Mattby. Buss 112 till mellanstationer.

 

KÄGELUDDEN

Mot Helsingfors: buss 52 frän hållplats Otnäsbron till Munksnäs, Södra Haga (Vichtisvägen) eller Hoplax st. (Spireavägen) + buss eller tåg mot centrum; buss 510 till Mejlans från hållplats Otnäsbron + buss mot centrum; buss 555 till Alberga + tåg.

Västerut: buss 510 från hållplats Otnäsbron till Hagalund + bussar 111, 112 till Mattby. Buss 112 till mellanstationer.

 

BJÖRKHOLMEN

Mot centrum: buss 22 mot Rödberget från hållplats Kopparuddsvägen på Storsvängen.

Mot Esbo: buss 104 mot Gäddviken från Drumsövägen.

 

DRUMSÖ

Mot centrum: buss 22 till Rödberget; 21 till Kampen.

Västerut: buss 104 mot Gäddviken; bussar 21, 22 till Gräsviken + från Gräsviken (hållplats Västerleden) bussar 143A, 146A, 147A, 164A mot Esboviken.

 

GRÄSVIKEN

Mot centrum: buss 21 till Kampen.

Västerut: bussar 21, 22 till Drumsö; bussar 143A, 146A, 147A, 164A längs Västerleden mot Esbo från hållplats Västerleden.

 

JÄRNVÄGSTORGET, HELSINGFORS UNIVERSITET, KAMPEN

Till Esbo: A-, E-, L-, U-, X- eller Y-tåg på strandbanan + buss från Böle, Alberga eller Esbo centrum; bussar 143A, 146A, 147A, 164A från Kampens närtrafikterminal.

Österut: bussar mot Sörnäs.

Till östra Helsingfors: K- eller I-tåg på stambanan + buss från Böle, Malm eller Dickursby. A- eller P-tåg till Ilmala + buss 57 till Gårdsbacka; bussar 71, 78 från Järnvägstorget till Vikstranden + buss 57 till Gårdsbacka.

 

HAGNÄS

Västerut: bussarna mot Järnvägstorget.

Österut: bussarna mot Sörnäs längs Tavastvägen; buss 16 till Brändö; buss 55 till Fiskehamnen; bussar 71-77, 711-788 till Vik + 79 till Igelkottvägen och Hertonäs; bussar 71, 78 till Vikstranden + buss 57 till Gårdsbacka; bussar 73, 74 till Gamla Helsingevägen (Malm) + buss 560 till Nordsjö.

 

SÖRNÄS

Västerut: bussarna mot Järnvägstorget; buss 510 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer från hållplatsen Tågvägen.

Österut: bussar 500, 510 från hållplatsen Tågvägen till Östra centrum och Hertonäs; bussar 71-77, 711-788 till Vik + 79 till Igelkottvägen och Hertonäs; bussar 71, 78 till Vikstranden + buss 57 till Gårdsbacka; bussar 73, 74 till Gamla Helsingevägen (Malm) + buss 560 till Nordsjö.

 

FISKEHAMNEN

Västerut: bussar 16, 55 till Järnvägstorget; bussar 59, 500, 510 till Böle + tåg; buss 510 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer; bussar längs Tavastvägen till Järnvägstorget.

Österut: buss 500 till Östra centrum och 510 till Hertonäs.

 

BRÄNDÖ

Västerut: buss 16 till Järnvägstorget från Svinhufvudsvägen; bussar 500, 510 till Böle från Österleden + tåg; buss 510 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer.

Österut: bussar 81, 510 till Hertonäs; buss 500 till Östra centrum.

 

HERTONÄS

Västerut: Bussar 500, 510 till Böle + tåg; buss 510 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer; buss 79 till Malm + tåg.

Österut: bussar 80, 82(B) till Östra centrum; buss 79 till Ladugården + buss 57 till Gårdsbacka; buss 79 till Vik + buss 506 till Kvarnbäcken; buss 500 till Östra centrum från hållplats Snickareporten.

 

IGELKOTTSVÄGEN

Västerut: buss 500 via Hertonäs till Böle från Sågaregatan + tåg; buss 79 till Hertonäs; buss 81 till Hertonäs och Brändö (från Rävvägen); buss 79 till Malm + tåg.

Österut: buss 79 till Ladugården + buss 57 till Gårdsbacka; buss 79 till Vik + buss 506 till Kvarnbäcken; buss 500 till Östra centrum från Sågaregatan.

 

ÖSTRA CENTRUM

Västerut: buss 500 till Böle + tåg; buss 550 till Åggelby (Borstmakarv.) + tåg; buss 54 till Bocksbacka + tåg; buss 554 eller 561 till Malm + tåg.

Till Hertonäs: bussar 80, 82(B), 500.

Till Botby gård: bussar 95, 97, 831-844.

Mot Nordsjö: buss 98 till Rastböle + buss 560.

Till Gårdsbacka: bussar 94, 95.

Till Mellungsbacka: bussar 95, 97.

 

BOTBY GÅRD

Västerut: bussar 95, 97, 831-844 till Östra centrum + buss 500 till Böle + tåg; från Ring I buss 54 till Bocksbacka + tåg / bussar 554, 561 till Malm + tåg.

Till Nordsjö: från Östra centrum buss 98 till Rastböle + buss 560.

 

RASTBÖLE

Till centrum: buss 560 till Malm + tåg.

Till Östra centrum: buss 98.

Till Nordsjö: buss 560.

 

NORDSJÖ

Till centrum: buss 560 till Malm + tåg.

Till Östra centrum: buss 560 till Rastböle + buss 98.

Till Mellungsbacka: buss 560.

 

KVARNBÄCKEN

Till centrum: från metrostationen buss 506 till Böle + tåg; från Ring I buss 54 till Bocksbacka / bussar 554, 561 till Malm + tåg.

Till Östra centrum: buss 92 från metrostationen; bussar 54, 554, 561 från Ring I.

 

GÅRDSBACKA

Till centrum: buss 560 till Malm + tåg; buss 57 till Vikstranden + bussar 71, 78 till Järnvägstorget; buss 57 till Ilmala + tåg.

Till Östra centrum: bussar 94, 95.

Till Mellungsbacka: buss 560.

 

MELLUNGSBACKA

Till centrum: buss 560 till Malm + tåg; buss 570 till Dickursby + tåg.

Till Östra centrum: bussar 95, 97(V).

Till Gårdsbacka: buss 560.