Att ta bort trafikmedel i sökresultaten i Reseplaneraren

Om du vill ta bort ett visst trafikmedel i Reseplaneraren, gör så här:

1. Ange avgångspunkt och destination

2. Klicka på inställningar som finns under adressfält:

3. Ta bort de trafikmedlen som du inte vill använda  - i detta fall metron och spårvagnen - och sedan stäng inställningarna.

4. Bekanta dig med de uppdaterade resultaten.