I vår delårsrapport bedöms resultatet uppvisa ett underskott på 18 miljoner euro

I vår delårsrapport för det andra kvartalet uppskattas resultatet för år 2021 uppvisa ett underskott på ca 18 miljoner euro. Passagerarantalet i kollektivtrafiken för hela året kommer att ligga nästan 40 procent under antalet före coronapandemin.

Enligt den andra delårsrapporten för år 2021 kommer samkommunens resultat för hela året uppvisa ett underskott på ca 18 miljoner euro. Resultatet kommer att uppvisa ett tydligt underskott även om vi fick 69,3 miljoner euro i coronaunderstöd från Traficom i år. Fjolårets resultat utvisar ett underskott på över 70 miljoner euro.

Orsaken till underskottet är att de åtgärder som regeringen har vidtagit på grund av coronapandemin har pågått längre än väntat. Enligt delårsrapporten kommer antalet kollektivtrafikresor i HRT-området att vara 235,8 miljoner, vilket är nästan 40 procent färre än år 2019.

I januari-augusti 2021 var biljettintäkter 142,3 miljoner euro. Under den motsvarande perioden år 2019 drog vi in biljettintäkter på 250,9 miljoner euro.

Statens coronaunderstöd har hjälpt oss under pandemin och stödet behövs också under kommande år. Vi har hittat besparingar, men samtidigt har vi försökt säkerställa ett omfattande utbud av kollektivtrafik.

Kostnaderna för trafiken ökar i och med höjning av bränslepriser

I delårsrapporten uppskattas verksamhetsintäkterna för år 2021 till 712,4 miljoner euro, vilket är sju procent mer än budgeterat. Orsaken till detta är coronaunderstöd som Traficom i maj beviljat. Detta understöd beaktades inte i budgeten. Delårsrapporten förutspår att biljettintäkterna kommer att uppgå till 232,4 miljoner euro, nästan nio procent mindre än budgeterat.

Verksamhetskostnaderna torde ligga på 713,5 miljoner euro och därmed underskrida budgeten med 1,5 procent.

71 procent av verksamhetskostnaderna är ersättningar som vi betalar åt trafikoperatörerna. Delårsrapporten förutspår att verksamhetskostnaderna kommer att underskrida budgeten med 6,5 miljoner euro p.g.a. besparingar på trafiken.

Verksamhetskostnaderna kommer dock att öka på grund av att priserna på bränslen och el går upp. Enligt delårsrapporten kommer trafikeringskostnaderna för busstrafiken att öka med nästan fem procent. Vi förberedde oss på att kostnaderna skulle öka med knappt 2,5 procent.