Den första Artic-snabbspårvagnen har börjat trafikera

Den första snabbspårvagnen i Helsingforsregionen har börjat trafikera. Vagnen går mellan Salutorget och Tölö på vardagar.

Nu är det möjligt att resa med den snabbgående Artic X54-vagnen. Vagnen körs med linjetecken 4S och den trafikerar sträckan mellan Salutorget och Tölö på vardagar ca kl. 8–19. Tidtabellerna för linje 4S hittar du i Reseplaneraren. 

Artic-snabbspårvagnen har testats i stadens spårvagnsnät från och med våren 2021. Vagnen levererades i mars.

Snabbspårvagnen kännetecknas av turkos färg. Vagnen är också längre än de vanliga spårvagnarna. Vagnen har även förarhytter i vardera änden och dörrar på båda sidor.

Snabbspårvagnen har tillverkats på Škoda Transtechs fabrik i Otanmäki, Kajana. Vagnen anskaffades av HST. HRT är ansvarig för vagnens design och utseende. 

Den första snabbspårvägen i Helsingforsregionen är 550 som kommer att ersätta den nuvarande stombusslinjen mellan Östra centrum och Kägeludden.

Senare kommer snabbspårvagnen att trafikera rutten över de nya Kronbroarna till Degerö och Vichtisvägens nya snabbspårväg.


Information om snabbspårvagnen

  • Snabbspårvagnen är en tillgänglig spårvagn med lågt golv i hela vagnen. Den största skillnaden mellan Artic X54-vagnen och de Artic-spårvagnar som nu är i trafik är att vagnens mittenmodul saknar trappor. Golvet i vagnen lutar heller inte.
  • Tack vare den innovativa teknologin finns det 78 sittplatser i den luftkonditionerade spårvagnen. Vagnen har plats för 214 passagerare.
  • Snabbspårvagnen består av fem moduler och den har fyra vridbara boggier, liksom den originella Artic-vagnen. Vagnens styrmekanism möjliggör en rymlig mittenmodul. Den får plats med antingen sex barnvagnar eller två rullstolar samtidigt. Mittenavdelningen av spårvagnen har två platser för ledarhundar eller för personer som reser med husdjur.
  • Snabbspårvagnen är 34 meter lång och vid behov kan den köras i båda riktningar.

Läs mer om vagnen (på finska)