HRT utreder olika modeller för prissättning av biljetter tillsammans med kunder

Vi har inlett ett stort projekt med syfte att förnya betalningen och användningen av biljetter. I framtiden sparas dina biljetter på ditt användarkonto och du kan använda HSL-appen, HRT-kortet eller bankkort för att resa. Som en del av detta projekt utreder HRT olika modeller för prissättningen av biljetter. Vi granskar om den nuvarande zonmodellen är det bästa sättet för att sätta pris på biljetter, eller om modellen borde utvecklas. Vi utreder också möjligheten att övergå till en ny prissättningsmodell.

Vi har granskat hur olika prissättningsmodeller påverkar biljettpriser, användningen av kollektivtrafiken och kommunandelarna som medlemskommunerna betalar. Vi har samlat in respons av kunder och intressentgrupper. Syftet är att öka användningen av kollektivtrafiken och andra hållbara färdsätt, förbättra kundupplevelsen och säkerställa tillräckliga biljettintäkter.

Den nuvarande zonmodellen har många positiva aspekter. Enligt enkäter och utredningar som HRT har utfört är den nuvarande modellen ett bra och tydligt prissättningsalternativ. Å andra sidan varierar människors åsikter om modellen baserat på var de bor. De mest nöjda är de som bor i zonerna A och B, medan de mest kritiska bor i zon C. Biljettpriset påverkar kundnöjdheten och de som bor på ”fel sidan” av zongränsen är onöjda med de nuvarande zonerna. Vi kommer att utreda om man borde omvärdera priserna mellan zonerna, ta i bruk nya typer av biljetter eller till och med ändra antalet zoner.

Det allra enklaste alternativet är fast prissättning, vilket innebär att hela HRT-området skulle bestå av bara en zon. Enligt de nuvarande priserna skulle priset på en 30-dygnsbiljett med fast prissättning vara bara ca 8 procent dyrare än den nuvarande AB-biljetten. Orsaken till detta är att 80 procent av alla biljetter som köps i HRT-området är AB- och BC-biljetter.

Vi har också utrett möjligheterna att tillämpa en kilometerbaserad prissättning och en modell där passagerare kan själv bestämma sina zoner. Dessa modeller kommer dock inte att utvecklas vidare.

  • I den modell där passagerare själv bestämmer sina zoner kan man köpa biljetten till det område där man vanligtvis rör sig. Denna modell skulle ha ett obegränsat antal olika zoner, vilket skulle minska prisskillnader mellan zonerna. I testfasen ansåg kunderna dock att modellen var för komplicerad och att det inte var lättare att köpa biljetten. Modellen är också väldigt komplicerad ur teknisk synvinkel och svårt att införa.
  • Kilometerbaserad prissättning innebär att biljettpriset bestäms av resans längd och att biljetten debiteras efter resan. Modellen är ny och lovande och kan främja en effektivare kollektivtrafik. Många kunder ansåg att modellen är rättvis, men i denna modell skulle man behöva betala för varje resa separat. Detta kan minska användningen av kollektivtrafiken hos de kunder som använder periodbiljetten. Dessutom är kilometerbaserad prissättning en ganska ovanlig modell i världen, vilket betyder att vi inte har den teknologi som behövs för att utföra modellen.

Vi utreder även möjligheterna att i bruk nya typer av biljetter. Till exempel olika pristak, gruppbiljetter och biljetter som bara gäller på kvällen eller under veckoslutet kunde motsvara kundernas förändrade resebehov. Ett pristak innebär till exempel att om man köper ett visst antal enkelbiljetter blir biljetten en dygnsbiljett eller periodbiljett.

Framåt tillsammans med kunderna

Vi planerar den nya tjänsten genom att lyssna på kundernas behov och önskemål. Vi fortsätter att planera och utveckla fast prissättning och den nuvarande zonmodellen och dess variationer tillsammans med kunderna och intressentgrupperna. Under november genomför vi kundintervjuer. I januari kan du kommentera de planerade prissättningsmodellerna och biljetterna på hsl.fi. Då kan alla invånare i HRT-området påverka framtidens biljetter och prissättning i HRT:s kollektivtrafik. Mer information om hur planeringen framskrider finns på Biljettkontoprojektets webbplats hsl.fi/sv/hrt/osallistu-ja-vaikuta/biljettkontoprojekt.

På våren 2022 gör vi ett beslutsförslag om den valda prissättningsmodellen. Beslutsförslaget skickas ut på remiss till medlemskommunerna tillsammans med verksamhets- och ekonomiplanen. Beslutet om den modell som tas i bruk fattas på hösten 2022. Syftet är att hitta en lätt och jämlik modell som uppmuntrar att använda kollektivtrafiken i hela HRT-området.

Vi bygger även Biljettkontoprojektets tekniska bakgrundssystem och förnyar kortläsare. I fortsättningen kan man köpa biljetter i HSL-appen, på hsl.fi, via kontaktlös betalning eller på service- och försäljningsställen. Den nya modellen som grundar sig på användarkonto gör det smidigare att köpa biljetter. I framtiden kan man använda sitt eget användarkonto för att sköta ärenden utan att man behöver besöka ett serviceställe.

Fysiska serviceställen kommer inte att försvinna och i fortsättningen kan man fortsättningsvis betala biljetter kontant. Det är viktigt att det även i framtiden finns en tillgänglig kollektivtrafik för alla kundgrupper.

Läs avdelningsdirektör Mari Flinks blogg om prissättningsmodeller (på finska).