HRT:s nya kampanj handlar om ansvarsfullhet

HRT:s nya kampanj påminner om ansvarsfullhetens betydelse i människors vardag. I kampanjen presenteras ansvarsfullhet som en ändlös resa som vi gör tillsammans med kunderna.

Kampanjen ”Ansvarsfullhet har ingen ändhållplats” inleds måndagen den 8 november. Kampanjen syftar till att påminna om att världens mest ansvarsfulla kollektivtrafik skapas tillsammans.

”Det är vår uppgift att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och skapa förutsättningar för våra kunder att resa miljövänligt”, säger HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen.

”Genom kampanjen vill vi föra fram att invånarna i HRT-området har bra möjligheter att välja hållbara alternativ i sin vardag. Man kan till exempel föredra cykling och kollektivtrafik med låga utsläpp eller utnyttja arbetsresebiljetten.”

Miljön har alltid haft en central roll i HRT:s verksamhet. Utsläppen från kollektivtrafiken i Helsingforsregionen har minskat avsevärt under vår verksamhet, spårtrafiken får sin el från förnybara källor och antalet elbussar ökar kraftigt.

”Kampanjen påminner om att vårt arbete fortsätter. Vi anser att ansvarsfullheten är en resa som vi gör tillsammans för att bygga en bättre morgondag.”

Fokus också på ekonomiskt ansvar och människors välmående

Tidpunkten för kampanjen är lämplig därför att ansvarsfullheten spelar en viktig roll i HRT:s nya strategi.

”Hållbar utveckling förutsätter att vi tar hansyn till inte bara miljön utan också den ekonomiska perspektiven, människors välmående och vårt samhälle”, berättar Nykänen.

”HRT:s viktigaste inkomstkällor är biljettintäkterna och kommunandelarna. Vi har ett ansvar gentemot våra kunder och medlemskommuner att se till att vår verksamhet är ekonomiskt ansvarsfull.”

För oss betyder samhällsansvar att vi till exempel erbjuder omfattande kollektivtrafiktjänster av hög kvalitet så att det är lätt för människor att röra sig och Helsingforsregionens näringsliv förblir konkurrenskraftigt.

Vi vill även främja likvärdighet och jämlikhet genom att erbjuda kollektivtrafiktjänster som är tillgängliga för så många människor som möjligt.

”Vi bygger alltid vår verksamhet på pålitlighet och öppenhet när vi arbetar med våra kunder, samarbetspartner och beslutsfattare”, säger Nykänen. ”Det är viktigt för oss att vi planerar våra tjänster i samarbete med våra kunder.

”För att säkerställa en hållbar framtid för Helsingforsregionen måste alla kollektivtrafikens parter, dvs. beslutsfattare, kunder och anordnare och leverantörer av kollektivtrafiktjänster, arbeta tillsammans.” 

Kampanjen består bl.a. av annonser i tidningar, sociala medier, radio och tv.