Svara på reseenkät för Östra centrum, Botby gård och Mellungsbacka!

Hur väl tycker du att busslinjerna i Östra centrum, Botby gård och Mellungsbacka betjänar dig? Svara på vår reseenkät före den 28 november 2021.

Hur väl tycker du att busslinjerna i Östra centrum, Botby gård och Mellungsbacka betjänar dig? Vad borde förbättras i kollektivtrafiken i området? Svara på vår reseenkät före den 28 november 2021.

Till enkäten 

Det tar bara 5–10 minuter att svara. Svara på enkäten och påverka busstrafiken i ditt område.

Tack för dina svar redan på förhand!

I enkäten ber vi dig att berätta om dina och dina familjemedlemmars resor som börjar eller slutar i Östra centrum, Kvarnbäcken, Gårdsbacka, Stensböle, Mellungsbacka, Botby gård eller Botbyåsen.

Vi är särskilt intresserade av busslinjerna 92, 94, 94A, 95, 97 och 97V som inte har förändrats under många år. Vi vill se till att busstrafiken i området tillgodoser invånarnas behov så väl som möjligt även i framtiden.


Din åsikt är viktig för oss, eftersom den bästa kollektivtrafiken utvecklas tillsammans med kunderna. Vi hoppas att du kan svara på enkäten även om du inte använder kollektivtrafik för tillfället eller som upplever att den inte är ett alternativ i din vardag.

Vi sammanställer svaren i enkäten och publicerar dem på hsl.fi. Svaren kommer att användas för att utveckla kollektivtrafiken i området.