Priset på vissa periodbiljetter höjs i början av året

Priset för en 30-dagarsbiljett för vuxna som gäller i AB-, BC-, D- och CD-zonerna ökar med 2,60–3,30 euro. De nya biljettpriserna börjar gälla 1.1.2022. Däremot höjs inte priserna för periodbiljetterna för ABC-, BCD- och ABCD-zonerna. Också priserna för enkel- och dygnsbiljetterna blir oförändrade.

Biljettpriser (vuxen) 1.1.2022

Zoner 

Den fortlöpande sparbeställningen /30 dygn 

Årsbiljett (360 dygn) pris/30 dygn 

30-dagarsbiljett   

Enkelbiljetter 

AB, BC, D  52,30  54,40  65,30  2,80 
CD 67,20  69,90  83,90  3,20
ABC, BCD  83,10  83,10  99,70  4,10 
ABCD 118,90 118,90 142,70  5,70 

 

Priset på den fortlöpande sparbeställningen höjs inte ännu i HSL-appen 

Priset på den fortlöpande sparbeställningen höjs inte i början av 2022. Vi informerar senare och i god tid i förväg innan priset på den fortlöpande sparbeställningen ändras.

Ett års resor till priset av 10 månader 

Du kan ännu använda priserna för 2021 om du köper årsbiljetten i december. Du kan köpa biljetten via HSL-appen eller med HRT-kortet. I båda alternativ får du ett års resor till priset av 10 månader. Mer information hittar du här.