HRT erbjuder nya kunder en gratis provvecka

Vi har inlett kampanjen Med rätt att åka gratis som uppmuntrar nya kunder att beställa en gratis 7-dygnsbiljett för att prova kollektivtrafiken. Förmånen erbjuds till de personer som inte har köpt HRT:s biljetter på HRT-kortet, via HSL-appen eller via OpenMaas-gränsnitt till exempel med hjälp av någon MaaS-app den 8 mars 2021 eller efter det. Nu har du rätt att åka gratis!

Vi uppmuntrar även bilister att prova kollektivtrafiken. När du åker kollektivt behöver du inte tanka eller oroa dig för parkeringsplats. Vårt syfte är att locka 10 000 människor till kollektivtrafiken och vi hoppas att så många som möjligt fortsätter att använda kollektivtrafiken även efter kampanjen. Ju fler människor åker kollektivt, desto bättre service kan vi erbjuda.

Under kampanjen 8.3.–3.4.2022 kan nya kunder beställa en biljettkod på hsl.fi som de kan använda för att lösa ut en 7-dygnsbiljett för zonerna ABCD i HSL-appen. Biljetten gäller i alla trafikmedel i HRT-området. Du kan få biljettkoden om du är fast bosatt i HRT-området eller kranskommunerna, har fyllt 18 år och inte har köpt HRT:s biljetter på HRT-kortet, via HSL-appen eller via OpenMaas-gränsnitt den 8 mars 2021 eller efter det. Förmånen är personlig.

Läs mer om kampanjen och bekanta dig med hur du kan beställa en gratis biljett