Järnvägsstationens serviceställe övergår till hösttidtabell fr.o.m måndag 1.8

Järnvägsstationens serviceställe övergår till hösttidtabell fr.o.m måndag 1.8. Öppettider på vardagen blir längre och kundservicen är öppet även på söndagarna.

Järnvägsstationens serviceställe övergår till hösttidtabell fr.o.m måndag 1.8. Öppettider fr.o.m 1.8 är kl. 7.30-19 från mondag till fredag och kl. 9.30-17 från lördag och söndag.

Telefonservicen betjäner som valnligt på numret 09 4766 4000 från måndag till fredag kl. 7.30-19 och från lördag till söndag kl. 9.30-17.