Ukrainare kan resa gratis i HRT:s kollektivtrafik fram till slutet av oktober

Från och med den 1 november upphör möjligheten att resa gratis i HRT:s kollektivtrafik med ukrainska pass.

I april ville HRT hjälpa ukrainare på flykt i den komplexa situation som hade uppstått i Europa och erbjuda möjligheten att åka gratis med ukrainska pass i HRT:s kollektivtrafik. Liknande beslut hade fattats på många håll i Europa och i Finland.

Även om kriget fortsätter i Ukraina, kan vi inte bevilja ukrainare rätten till gratis resor och exkludera andra människor på flykt från andra länder från denna rätt. 

Personer som söker tillfälligt skydd är berättigade till förmåner som samhället beviljer. Personer som söker skydd är också berättigade till rabattbiljetter om vissa villkor uppfylls: t.ex. studerande som har sin hemkommun i Finland.