Du sparar pengar genom att åka kollektivt

Den europeiska mobilitetsveckan äger rum den 16–22 september.

Mobilitetsveckan är ett årligt återkommande kampanj som startar på fredag 16.9. Veckan kröns slutligen den 22 september genom en bilfri dag. Mobilitetsveckan uppmuntrar människor till att fundera över de egna valen av färdsätt under vardagen och deras inverkan på miljön och samhället. Årets tema är energibesparing. 

Du sparar energi

Spårbunden trafik är helt i sin klass vad gäller energibesparing. Enligt våra kalkyler kan en passagerare resa nästan 30 kilometer med närtåg och 10 kilometer med metro med en kilowattimme energi och med spårvagn 4,5 kilometer och med dieselbuss 2,7 kilometer.

Det sista färdsättet på listan är privatbil som går på bensin: en kilowattimme energi ger ca 1,5 kilometer.

Du sparar miljön

Närtåg, metro eller spårvagnar drivs med el och har därför inte lokala utsläpp. El som används i spårtrafiken är producerad i Norden och är vind-, vatten- eller solkraft. Redan över hälften av trafiken som vi beställer använder förnybar energi.

Du sparar pengar

Det är mycket förmånligare att åka kollektivt än att åka bil under ett år.

Skatteförvaltningen berättar på sin webbsida att användning av egen bil kostar 0,46 euro/kilometer. I siffran ingår alla kostnader dvs. inköpspriset, försäkringarna, servicen samt bränslen. Om du kör 20 000 kilometer per år, betalar du drygt 9 000 euro för det.

Om du köper en periodbiljett för zonerna ABCD i form av sparbeställningen, betalar du 118,90 euro i månaden dvs. ca 1 426 euro per år.

En personbil behöver mycket mer plats i staden än kollektivtrafiken.

Till exempel finns det plats för ca 600 passagerare ombord i det nyaste metrotåget (M300-serie). Tåget är ca 90 m lång.

Med små ändringar stora besparingar

  • Lätta på gasen
  • Åk kollektivt: förutom bilen kostar också parkeringen
  • Låt föraren transportera: du kan använda restiden på ett mer meningsfullt sätt