Fördjupat samarbete mellan HRT och evenemangsbranschen – gratis kollektivtrafikbiljett för konsertdeltagarna

Alla de som köpt biljetter till Antti Tuiskus Bailantai-konserter får HRT:s kollektivtrafikbiljett med konsertbiljetten. Kampanjen är en del av HRT:s nya samarbete med Warner Music Live.

Syftet med samarbetet är att främja ansvarsfullhet och hållbara färdsätt. Samarbetet börjar med Antti Tuiskus Bailantai-konserter. Försökets mål är att samla in respons om samarbetet från kunderna och identifiera de områden som man i framtiden borde satsa på.

De evenemang som ordnas på Olympiastadion är mycket populära, vilket innebär ett utmärkt tillfälle att utnyttja kollektivtrafiken.

”HRT-området har flera olika evenemangsplatser som lätt kan nås genom kollektivtrafiken. Vårt syfte är att främja smarta och hållbara färdsätt och förbättra trivsamheten och funktionaliteten i staden. Genom ett fördjupat samarbete mellan HRT och evenemangsbranschen kan vi nå dessa mål och sträva efter att minska rusning och frigöra parkeringsplatser i stadsmiljön”, säger enhetsdirektör Tapio Salomaa.

”Vi vid Warner Music Live är på väg mot en mer ansvarsfull evenemangsproduktion. Man kan inte ändra världen på en dag, men vi funderar hela tiden på hur man kan ordna konserter och turnéer på ett mer ansvarsfullt sätt. Kollektivtrafikbiljetter som ingår i konsertbiljetter är ett bra exempel på detta. Vi är tacksamma och glada över att HRT delar denna vision med oss och att de ville delta i denna kampanj”, säger Warner Music Finlands kommersiella direktör Ville Ahtiainen.

Genom kampanjen vill HRT tillsammmans med Warner Music Live uppmuntra konsertdeltagarna att använda kollektivtrafik. Syftet är att säkerställa smidig trafik för både konsertdeltagarna och för dem som bor i området. Dessutom blir det lättare för dem som inte är vana vid att använda kollektivtrafiktjänster att välja ett ansvarsfullt alternativ.

Kollektivtrafikbiljetten som ingår i Bailantai-konsertbiljetten kan aktiveras från och med klockan 15 på evenemangsdagen till klockan 3 följande morgon. Biljetten gäller i 24 timmar från aktivering. Biljetten täcker zonerna A, B, C och D, dvs. den gäller i hela HRT-området. Varje biljettköpare kommer att få närmare anvisningar och en kod för att lösa ut biljetten per e-post från Lippupiste.

Antti Tuiskus Bailantai-konserter odnas på Olympiastadion i Helsingfors den 9 och 10 september.

HSL x Warner tiedote 800 x 533.png