Resultat från enkät: stadscyklarna ger valuta för pengarna

Under hösten bad vi stadscykelanvändarna ge respons om detta års säsong. Speciellt nöjda var stadscyklisterna i Helsingfors och Esbo med tjänstens användaravgifter, som enligt enkäten ansågs vara rimliga och tydliga. Användarna i Vanda var också rimligt nöjda med stadscykeltjänsten.

Enligt enkäten som gjordes under hösten 2022 var stadscykelanvändarna i Helsingfors och Esbo mest nöjda med tjänstens tydliga och rimliga användaravgifter. Svararna ansåg att det är enkelt att registrera sig som användare och köpa användningsrätt. Dessutom ansågs tjänstens instruktioner vara tydliga.

Det lägsta betyget i enkäten fick tillgången på cyklar och returnering av cykeln till cykelställningen. Tjänstens rekommendationsvärde, det vill säga NPS-värde, var 48. Värdet är fortsättningsvis högt även om det sjunkit något jämfört med förra året.

Under september och oktober besvarade drygt 4 300 stadscyklister i Helsingfors och Esbo enkäten. Merparten av svararna hade registrerat sig för hela säsongen och använde stadscyklarna minst några gånger i månaden. De som ofta använder stadscyklarna i både Helsingfors och Esbo är mer villiga att rekommendera tjänsten åt andra än dem som mer sällan använder cyklarna.

Liksom tidigare år använder den största delen av svararna stadscyklarna för att öka vardagsmotion och för att ersätta resor i kollektivtrafiken. Många svarare hade också använt stadscyklar vid sidan av kollektivtrafiken. Nästan 70 procent av svararna hade ibland kombinerat sina stadscykelresor med kollektivtrafikresor.

Cyklarna användes särskilt för fritidsresor och för att uträtta ärenden. Jämfört med förra året har stadscyklar använts i lite större utsträckning för arbetsresor.

Under denna säsong gjordes sammanlagt cirka 2 400 000 resor med stadscyklarna i Helsingfors och Esbo. Sammanlagt var det 4 570 cyklar och 457 cykelstationer i bruk i Helsingfors och Esbo.

Stadscyklisterna i Vanda nöjda med stationernas skick

Tjänstens användare i Vanda fick också möjlighet att ge respons på sin säsong. Tjänsten fick betyg 3,03 på skalan 1–5. Det högsta betyget i enkäten fick stationernas skick och läge, användaravgifternas skälighet, kundservice samt tillgången på cyklar. Det lägsta betyget fick ibruktagandet och returnering av cykeln.

106 personer svarade på Vandas enkät.

Vanda fick en ny systemleverantör vars applikation utvecklades under säsongen. Utvecklingsarbetet fortsätter under vintern inför nästa säsong.

Under november kan du köpa ett abonnemang för nästa säsong till rabatterat pris

Stadscykelsäsongen slutar i Helsingfors, i Esbo och i Vanda måndagen den 31 oktober. Under november genomgår alla cyklar underhåll inför nästa cykelsäsong.

Du kan förbereda sig redan nu för nästa säsong som börjar i april 2023. Under november får du 5 euro rabatt på abonnemanget för nästa stadscykelsäsong i Helsingfors och Esbo, det vill säga du betalar endast 30 euro för hela säsongen.

Mer information om stadscyklarna hittar du på adressen www.hsl.fi/sv/stadscyklar.