Antalet elbussar ökar på Helsingfors och Kyrkslätts busslinjer vid årsskiftet

Antalet elbussar ökar på Helsingfors och Kyrkslätts busslinjer från början av år 2023. Kollektivtrafiken i Helsingforsregionen får sammanlagt 49 nya elbussar under våren. Elbussar spelar en viktig roll i vårt mål att ha en utsläppsfri kollektivtrafik.

Helsingfors och Kyrkslätts busslinjer får sammanlagt 38 nya elbussar i början av år 2023. Under våren kommer ytterligare 11 elbussar i trafiken.

I Helsingfors trafikeras linje 59, Somparn – Malmgård och stomlinje 500, Östra centrum – Munkshöjden, helt och hållet med elbussar sedan början av året.

Andelen elbussar i bussnätet i Kyrkslätt är en drygt 60 procent i början av året. Andelen kommer att uppgå till drygt 80 procent under den sjuåriga avtalsperioden.

Elbussar stödjer vårt mål att erbjuda en utsläppsfri kollektivtrafik

Enligt vår uppskattning kommer antalet elbussar i Helsingforsregionens trafik uppgå till 650 i slutet av år 2025, vilket är ungefär hälften av all biltrafik.

”Vårt mål är att Helsingforsregionens kollektivtrafik ska vara helt utsläppsfri år 2035”, säger projektledare Ville Uusi-Rauva. ”Elbussar spelar en viktig roll för att nå detta mål, eftersom driften av dem genererar inga lokala utsläpp eller utsläpp av växthusgaser.”

Elbussarna drivs med sol-, vind-, och vattenenergi som produceras i Norden på ett hållbart sätt.

Alla de 49 nya elbussarna hör till bussbolaget Pohjolan Liikenne.

”Pohjolan Liikennes depå i Kyrkslätt är redan den femte depån för elbussar i HRT-området. I början av år 2023 har vi i vårt bruk 150 elbussar och antalet kommer att öka till 230”, säger Janne Hattula, VD för Pohjolan Liikenne. ”Vi har som syfte att år 2030 är alla våra bussar eldrivna.”

Det sker förändringar i Kyrkslätts busslinjer vid årsskiftet 2023. Läs mer