Trafikeringsplanen för 2023-2024 syftar till att öka passagerarantal, minska utsläpp och att hålla kostnader i styr

Med förändringarna i trafiken vill HRT öka passagerarantalet och minska utsläpp från trafiken. Trafikutbudet riktas så att det bättre motsvarar invånarnas förändrade resbehov så att det är möjligt att producera kollektivtrafiktjänster ännu mer kostnadseffektivt

HRT har utarbetat trafikeringsplanen för 2023-202 så att förändringarna i planen stöder samkommunens strategiska mål dvs. ökar antalet passagerare, minskar utsläpp från kollektivtrafiken samt ökar kollektivtrafikens kostnadseffektivitet.

”HRT måste fortfarande hitta lösningar för att spara pengar. Därför riktar vi trafikutbudet så att det bättre motsvarar kundernas förändrade behov” säger resultatområdets direktör Johanna Wallin.

”Vi planerar förändringarna i trafikutbudet utifrån vår regionala kundförståelse och större förändringar i växelverkan med våra kunder.”

Beslutet om de största förändringarna har HRT fattat redan tidigare och nu är det dags att verkställa dem. De största förändringarna sker i spåvagnstrafiken. Snabbspårvagn 550 (Spårjokern) som kommer att gå mellan Östra centrum och Kägeludden kan starta redan hösten 2023 om det finns tillräckligt med vagnar och förare och testkörningar går utan problem.

HRT har också förberett sig på att trafiken inte börjar på hösten och att det är möjligt att fortsätta trafikera busslinje 550X fram till slutet av 2023.

Nya busslinjer i Hagalund och Alberga

De största förändringarna i busstrafiken sker i samband med snabbspårvagnen 550 när busslinjenätet i Hagalund och Alberga förnyas i augusti 2023. Samtidigt inrättas två nya stombusslinjer: 520, Mattby-Mårtensdal, och 530, Mattby-Myrbacka. Också busslinjer som kompletterar stombussarna får en ny rutt.

”Snabbspårvagn 550 tillsammans med nya busslinjer i Hagalund och Alberga är ett exempel på hur HRT förverkligar sin strategi med trafikförändringar”, säger Johanna Wallin. ”Med förändringarna vill vi hitta lösningar för att erbjuda trafik som bättre motsvarar kundernas behov och som är kostnadseffektiv. Passagerarantalet ökar och den spårbundna trafiken stöder vårt mål att minska utsläpp.”

Det kommer inte att ske några stora förändringar i närtågs- och metrotrafiken samt på Sveaborgsfärjan. Väg- och spårarbeten kommer att påverka kollektivtrafiken under detta och nästa år. HRT informerar om dessa förändringar senare.

Läs mer om förändringarna i trafiken i år och nästa år