Liikennöintisuunnitelma vuosille 2023-2024 tavoittelee lisää matkustajia, päästöjen vähentämistä ja kustannusten pitämistä kurissa

HSL tähtää tämän ja ensi vuoden liikenteen muutoksilla matkustajamäärien kasvattamiseen ja joukkoliikenteen päästöjen vähentämiseen. Liikennetarjontaa suunnataan vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden muuttuneita liikkumistarpeita, jolloin liikenteen palvelut on mahdollista tuottaa entistä kustannustehokkaammin.

HSL on laatinut vuosien 2023-2024 liikennöintisuunnitelmansa sitä silmällä pitäen, että joukkoliikennepalveluiden muutokset tukevat kuntayhtymän strategisia tavoitteita kasvattaa matkustajamääriä, vähentää joukkoliikenteen päästöjä sekä lisätä joukkoliikenteen kustannustehokkuutta.

”HSL:llä on edelleen paine hakea liikennepalveluihin rahaa säästäviä ratkaisuja. Kohdennamme sen vuoksi liikenteen tarjontaa vastaaman entistä paremmin asiakkaittemme muuttuneita liikennetarpeita”, tulosalueen johtaja Johanna Wallin sanoo.

”Suunnittelemme tarjonnan muutokset alueellisen asiakasymmärryksemme perusteella ja suuremmat muutokset vuorovaikutuksessa asiakkaittemme kanssa.”

Merkittävimmät liikennemuutokset ovat sellaisia, joista HSL on päättänyt jo aikaisemmin ja nyt päätökset pannaan toimeen. Suurimmat muutokset tapahtuvat raitioliikenteessä. Itäkeskuksen ja Keilaniemen väliä ajettavan pikaraitotien 550 (Raide-Jokeri) liikenne saattaa käynnistyä jo syksyllä 2023, jos vaunuja ja kuljettajia on riittävästi ja koeajot onnistuvat.

HSL on varautunut myös siihen, että pikaraitiotien liikenne ei ala vielä syksyllä ja bussilinjaa 550X on mahdollista ajaa vuoden 2023 loppuun.

Tapiolan ja Leppävaaran bussilinjat uudistuvat

Bussiliikenteen suurimmat muutokset kytkeytyvät pikaraitiotiehen 550, sillä Tapiolan ja Leppävaaran bussilinjat uudistuvat elokuussa 2023. Lisäksi aloittavat uudet runkolinjat 520, Matinkylä-Martinlaakso sekä 530, Matinkylä-Myyrmäki. Samalla muuttuvat uusia runkobussilinjoja täydentävien bussien reitit.

”Pikaraitotie 550 yhdessä Tapiolan ja Leppävaaran bussilinjojen uudistamisen kanssa on esimerkki siitä, miten HSL toteuttaa liikennemuutoksilla strategiaansa”, Johanna Wallin sanoo. ”Tavoittelemme uudistuksilla kustannustehokasta liikennettä, joka vastaa entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Matkustajamäärät kasvavat ja raideliikenteen lisääminen tukee myös tavoitettamme vähentää päästöjä.”

Lähijunien, metron ja Suomenlinnan lautan liikenteeseen ei tule merkittäviä muutoksia. Työmaat teillä ja raiteilla aiheuttavat myös tänä ja ensi vuonna joukkoliikenteeseen poikkeusjärjestelyjä, joista HSL kertoo myöhemmin lisää.

Lue lisää liikenteen muutoksista tänä ja ensi vuonna