Vi mäter kundnöjdhet i busstrafiken med en ny typ av enkät

Vi prövar en ny metod i vår kundnöjdhetsundersökning mellan den 24 och 28 april. Under denna period delar vi ut enkätkort som är försedda med en QR-kod i kollektivtrafikterminaler, på hållplatser och i bussar.

Passagerare kan skanna QR-koder med sina smarttelefoner och besvara enkäten om den busslinje som de använder. Syftet med försöket är att utreda om undersökningen kan genomföras på ett effektivt sätt med hjälp av QR-koder.

Vi kommer att digitalisera undersökningen som mäter kundnöjdheten i kollektivtrafiken nästa år. Meningen är att enkäten kompletterar den digitala kundnöjdhetsundersökningen som genomförs med hjälp av undersökningsplattformen.

Vi undersöker regelbundet hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området. Kundnöjdhetsundersökningarna görs på bussar, spårvagnar, närtåg och i metron under vintertrafiksäsongen mellan augusti och maj. På Sveaborgsfärjan undersöker vi kundnöjdheten från juni till augusti.