Tuomas Savikangas och Reija Taiha nya direktörer i HRT

HRT:s styrelse har utsett två nya direktörer i sitt extra möte 9.5. Politices magister Tuomas Savikangas är den nya direktören för resultatområdet Teknologi. Pedagogie magister Reija Taiha inleder sin uppgift som direktör för det nya resultatområdet Människor och kultur. Både Savikangas och Taiha inleder sitt arbete som direktör i början av augusti.

”HRT:s måluppfyllelse i kundrelaterad och datadriven affärsmodell förutsätter att vi tar utvecklingssteg och kombinerar olika kompetensområden med ett ambitiöst grepp. Reija och Tuomas kompletterar oss mer sitt kunnande. Jag hälsar Reija och Tuomas varmt välkomna i HRT:s gäng”, säger HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen.

Tuomas Savikangas arbetar för närvarande som affärsverksamhetsdirektör i CGI Suomi. Han har tidigare arbetat i olika ledningsuppgifter i digital utveckling och data och analytik bland annat i VR, Mandatum Life och Penningautomatföreningen.

”Jag upplever att HRT:s roll i samhället är betydelsefull och viktig och jag är ivrig att få föra fram den ambitiösa strategin. En kostnadseffektiv och utsläppsnål kollektivtrafik är en viktig del av en välfungerande vardag och teknologin har en stor roll i allt detta. Det är väldigt fint att få vara en del av HRT:s organisation”, säger Tuomas Savikangas.

Reija Taiha arbetar som verkställande direktör i koncernen Kassiopeia Hotels & Restaurants. Hon har tidigare arbetat som personaldirektör i TA-yhtiöt och Kassiopeia Hotels & Restaurants samt som personalchef i TA-yhtiöt och Finlands Nationalgalleri.

”Jag är entusiastisk över att jag får vara med på HRT:s förändringsresa och främja den ambitiösa strategin. Det är människor som skapar framgång och jag väntar att få göra samarbete med hela personalen. Vi bygger tillsammans en ännu starkare och konkurrenskraftigare HRT”, säger Reija Taiha.

Från augusti har HRT sju resultatområden: Förvaltning (direktör Jussi Saarinen), Strategi (direktör Sini Puntanen), Trafik (direktör Johanna Wallin), Marknader (direktör Mari Flink), Teknologi (direktör Tuomas Savikangas), Kommunikation (direktör Päivi Alakuijala) och Människor och kultur (direktör Reija Taiha).