Bilfria dagen ett bra tillfälle att testa kollektivtrafik

Fredagen den 22 september är den internationella Bilfria dagen. VR och HRT uppmuntrar bilister att välja kollektivtrafiken som är ett miljövänligt val.

”Att åka tåg eller andra kollektivtrafikmedel är alltid en klimatåtgärd och ofta också förmånligare än att åka bil. Genom att använda anslutningsparkeringar kan också de som bor lite längre använda den täta och punktliga närtågstrafiken och kan spara både tid och pengar”, säger VR:s närtrafiksdirektör Anu Punola.

VR och HRT delar i sin kampanj drygt hundra förslag varför lämna bilen hemma. En orsak är punktlighet: när du åker tåg finns det inte en risk att du sitter fast i trafikrusningen.

I år är punktligheten i HRT-närtågen av toppklass

I HRT-trafiken körs ca 4 500 närtågsturer varje vecka. I år har punktligheten varit på en utmärkt nivå. Den genomsnittliga förseningstiden var 33 sekunder januari-augusti. I augusti var den genomsnittliga förseningen 21,6 sekunder.

”Det här är den bästa punktligheten vi haft i HRT-tågtrafiken. Om resenären väljer tåget, kan han eller hon lita på att tåget kommer fram i tid”, säger HRT:s tågtrafik-enhetschef Tuomo Lankinen.

VR:s mål i HRT-trafiken är att den genomsnittliga förseningen är under 36,6 sekunder. Tågens punktlighet mäts utifrån tiden för tågets ankomst till ändstation och vid följande mellanstationer: I Dickursby, Vandaforsen och Alberga.