HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen går på tjänstledighet – vikariatet lediganslås offentligt

Vikariatet för HRT:s verkställande direktör lediganslås offentligt. Vikariatet kommer att lediganslås när HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen går på tjänstledighet från och med den 15 januari 2024. Nykänen blir statssekreterare för miljö- och klimatminister Kai Mykkänen samt arbetsminister Arto Satonen.

HRT:s styrelse beslutade enhälligt att bevilja Nykänen tjänstledighet under statssekreterarens mandatperiod, dock högst fram till den 31 maj 2027. HRT startar ett offentligt ansökningsförfarande för att tillsätta vikariatet. Vikariatet varar under tjänstledigheten. Innan den vikarie som väljs till vikariatet börjar, fungerar Jussi Saarinen, direktör för resultatområdet Förvaltning, som vikarie för den verkställande direktören från och med den 15 januari 2024.

”Jag tackar HRT:s styrelse och statsministern för allt stöd som jag har fått. Arbetet för en bättre och mer hållbar framtid fortsätter trots dessa ändringar. Jag är övertygad om att genom bra samarbete kan vi fortsätta att lyckas och bygga hållbar tillväxt”, säger Mika Nykänen.

”HRT:s styrelse önskar Mika Nykänen all lycka och framgång i sin nya position som statssekreterare. Vi är säkra på att vi kan hitta en kapabel vikarie som kan främja kollektivtrafiken i Helsingforsregionen under Nykänens tjänstledighet”, säger HRT:s vice styrelseordförande Pekka Sauri.