Nästan all kollektivtrafik står stilla på torsdag 14.12 på grund av strejk

Nästan all spår- och busstrafik kommer att stå stilla torsdagen den 14 december på grund av en politisk strejk. Vi uppmanar resenärer att förbereda sig för betydande undantag i kollektivtrafiken torsdagen den 14 december.

Uppdaterad 14.12 kl. 7.10

Följande trafikslag går inte på torsdag:

  • närtågen
  • metron
  • spårvagnarna och snabbspårvagnarna
  • nästan alla bussar

Påverkan på trafiken

Strejken gäller i regel de arbetsskift som börjar under torsdagen den 14 december.

  • Spårvagnarna och snabbspårvagnarna körs som vanligt fram till ca kl. 2.00 på natten mellan onsdag och torsdag. Trafiken stannar efter detta och börjar rulla igen tidigt på fredag morgon den 15 december.
  • Närtågen går inte på torsdag från och med kl. 4.00. Trafiken börjar rulla igen tidigt på fredag morgon.
  • Bussarna körs i regel som vanligt fram till ca kl. 2.00 på natten mellan onsdag och torsdag. Trafiken stannar efter detta och börjar rulla igen tidigt på fredag morgon den 15 december.
  • Metron går inte alls torsdagen den 14 december.

Störningar kan också förekomma i morgontrafiken fredagen den 15 december.

Enligt nuvarande uppgifter går Sveaborgsfärjan och Kronbergsstrandens färja som vanligt på torsdag.

Busslinjerna som körs på torsdag den 14 december:

16, 21, 21N, 22, 22B, 26, 54, 90, 90A, 90N, 94B, 96, 96N, 116, 117, 119, 137, 138, 148, 149, 167, 168, 169, 207, 229, 232, 241, 242, 313, 413, 433, 434, 443, 444, 445, 446, 447, 576, 583, 584, 603, 625, 701, 702, 704, 713, 719, 723, 801, 802, 805, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 839, 839K, 912, 912K, 913, 913A, 913B, 913BT, 914, 914T, 914B, 915, 915B, 915T, 916, 916K, 917, 919, 964, 965, 966, 967, 971, U191, U192, U193, U195, U999 

Dessutom finns det enskilda avgångar på åtminstone följande linjer:

Till/från Helsingfors centrum:

Kampen: 20, 30, 69, 70, 212, 213

Elielplatsen: 40, 200, 300, 400

Järnvägstorget/Hagnäs: 16, 23, 55, 61, 64, 65, 66, 67, 71, 73, 74, 78, 600, 643, 717, 785, 787K

Tvärgående linjer:

52, 56, 57, 59, 500, 502, 510, 520, 530, 531, 542, 544, 549, 550, 570, 576

Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå:

52, 113, 114, 124, 133, 145, 162, 164K, 166, 167, 171, 171Z, 173Z, 206, 213, 225, 227, 235N, 244, 510, 520, 530, 531, 542, 544, 549, 550, 901, 907, 908, 909

Vanda, Kervo, Tusby, Sibbo:

570, 574, 576, 600, 641, 643, 717, 785, 787K, 971

Flygplatsen:

600, 570

Det är möjligt att turer körs också på andra busslinjer på strejkdagen. Närmare information om dessa linjer får vi först på torsdag. Aktuell information om situationen hittar du på denna sida. Alla de bussturer som körs kommer att finnas också i Reseplaneraren på torsdag.

Se de bussar som körs i Reseplaneraren

Du kan söka bussar nära dig i vyn Närhållplatser och linjer på adressen hsl.fi/lahella. I vyn visas din position och de linjer som kör nära den plats du har valt. De bussar som körs visas på kartan. 

imagefai3v.png

 

Sök linjer i Reseplaneraren

Du kan söka din egen linje i Reseplaneraren. På kartan visas alla bussar som körs på din linje. Den gröna färgen indikerar att bussen är i trafik.

linjahaku.pngStrejken påverkar också HRT:s kundservice torsdagen den 14 december

  • HRT:s serviceställe på Helsingfors centralstation är öppet kl. 9.30–17
  • HRT:s telefonservice betjänar kl. 6.30–19

Enkät om strejkens påverkan på resenärernas resande

Vi har utformat en enkät med syfte att samla in information om hur strejken påverkade resenärernas resande och hur resenärerna fick information till stöd för sitt resande. Svara på enkäten efter att du har gjort alla dina resor under torsdagen, till exempel med kollektivtrafik, genom samåkning eller till fots. Det tar ca 2 minuter att besvara enkäten. Du kan svara på finska eller svenska. Enkäten är öppen fram till 18.12. Du kan svara på enkäten på adressen hsl.fi/lakkokysely