Kolla utsläppen från din resa i Reseplaneraren

Du har nu möjligheten att jämföra koldioxidutsläppen på dina egna rutter i Reseplaneraren. Rutternas utsläpp visas i grön färg ovanför ruttförslagen. Information om CO2-utsläpp har specificerats separat för varje linje på basis av fordonstyp och fordonets genomsnittliga utsläpp.

”Kollektivtrafiken, gång och cykling är hållbara färdsätt. Ju lättare det blir att göra hållbara val i vår vardag, desto bättre. Genom att utnyttja information om CO2-utsläpp som visas i Reseplaneraren kan resenärer välja de färdsätt som är miljövänligast", säger Joona Packalén, passagerarinformationschef vid HRT.

Vårt syfte är att minska kollektivtrafikens koldioxidutsläpp (CO2) i HRT-området med över 90 procent senast år 2025 jämfört med år 2010. Målet är att år 2035 är kollektivtrafiken helt utsläppsfri.

Den el som används i metro-, spårvagns-, närtågs- och busstrafiken är fossilfri. I början av november fanns det över 430 elbussar i den kollektivtrafik som vi beställer. Detta är över 30 procent av HRT:s busstrafik. Vi betalar också en årlig miljöbonus till bussbolag, vilket har avsevärt minskat utsläpp från HRT:s busstrafik. Till exempel år 2023 köptes det nästan 8,5 miljoner liter biodiesel för busstrafiken.

Hur räknar man ut CO2-utsläpp?

Beräkningen av utsläpp sker genom att dividera fordonstypen, resans längd och fordonets CO2-utsläpp med det genomsnittliga antalet resenärer i HRT:s trafik.

Kan jag få information om CO2-utsläpp för varje rutt?

Du kan få information om CO2-utsläpp för merparten av rutterna. För tillfället finns det ingen information för Sveaborgsfärjan på grund av att utsläpp från sjötrafiken inte registreras på samma sätt som från andra trafikslag.

Från vilka källor samlas information om CO2-utsläpp in?

Information om CO2-utsläpp baserar sig på information om fordonstypen och energin som används. Till exempel tåg, spårvagnar, metron och elbussar producerar inga lokala utsläpp.

Kan jag granska information om CO2-utsläpp under olika årstider eller vid olika tidpunkter?

Information om CO2-utsläpp består av medelvärden och varierar inte beroende på dygn, årstid eller linje.

 

paastolaskuri_kuvat.png