Planer att öka snabbspårvagnens hastighet i Vik denna vecka

Man var tvungen att sänka hastigheten på snabbspårvägen i Vik till följd av ett elfel vid Viks forskarpark i december. Inom området har det gällt en tillfällig hastighetsbegränsning på 10 km/h.

Enligt nuvarande uppskattning blir det möjligt att öka hastighetsbegränsningen vid månadsskiftet januari–februari så att passagerartrafiken inte längre påverkas, men undersökningen av felet fortsätter.