Pikaratikan nopeuden nostoa Viikissä tavoitellaan helmikuun alussa

Joulukuussa sattuneen virtahäiriön aiheuttama vika Viikin tiedekampuksen magneettikompensaatioalueeseen on hidastanut pikaratikan liikennöintiä Viikin alueella. Alueella on noudatettu 10 km/h nopeusrajoitusta, jotta häiriöt yliopiston mittauslaitteille saataisiin minimoitua.

Tämänhetkisen arvion mukaan nopeusrajoitusta saadaan nostettua helmikuun alussa niin, että sen haitta matkustajaliikenteeseen poistuu.

Vian laajuuden kartoitus ja korjaustyöt alueella jatkuvat edelleen, jotta magneettikompensaatioalue saataisiin palautettua käyttöön.