Vesa Silfver vald till tillförordnad vd för HRT

HRT:s styrelse har valt Vesa Silfver, diplomingenjör i datateknik, till tillförordnad vd för Helsingforsregionens trafik. Vikariatet gäller högst till maj 2027, då HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen återvänder från sin tjänstledighet.

Beslutet fattades efter omröstningen vid ett möte som HRT:s styrelse höll tisdagen den 13 februari. Rösterna föll enligt följande: Vesa Silfver – 6 röster, Mari Flink – 5 röster, Ilkka Heiskanen – 3 röster.

Vesa Silfver är för närvarande direktör vid konsultbolaget KPMG. Han har arbetat i ledarskapsroller vid KPMG, Motiva Oy, Deloitte och Accenture i 15 år. Silfver har utöver diplomingenjörsutbildningen också en magisterexamen i ledarskap (Executive MBA) från Henley Business School.

Han har innehaft flera förtroendeuppdrag, bland annat som medlem i Finlands kommission för hållbar utveckling och Henley Business Schools alumnistyrelse.

Ansökningsperioden för tjänsten var öppen fram till den 16 januari. Totalt söktes tjänsten av 38 personer, varav tre kandidater intervjuades av HRT:s styrelse: Mari Flink, direktör för Marknader-resultatområdet vid HRT, Ilkka Heiskanen, före detta trafik- och säkerhetsdirektör vid VR och Vesa Silfver, direktör vid KPMG.