HRT:s styrelsebeslut 23.4.2024

HRT:s styrelse hade möte tisdagen den 23 april 2024 och fattade beslut i följande ärenden.

Delårsrapport 1/2024  

Styrelsen beslöt anteckna HRT:s delårsrapport 1/2024 för kännedom.
Länk till protokollet (på finska)

Utlåtande om motion om HRT:s färjeförbindelse

Styrelsen gav ett utlåtande om en motion av Helsingfors stadsfullmäktige gällande en färjeförbindelse mellan Hertonäs strand och centrum.
Länk till protokollet (på finska)

Ändringar av busslinjer vid Ring I (linjerna 523, 553 och 554)

Styrelsen beslöt att godkänna inrättandet av linje 554 samt nedläggningen av linje 523 och K-turerna på linje 553 från början av hösttrafiken 2024.
Länk till protokollet (på finska)

Mer information finns i ett separat meddelande

Ersättningar för Brunakärrs depå 2024

Styrelsen beslöt befullmäktiga den vikarierande vd:n Vesa Silfver att förbereda och underteckna avtalet med Stadstrafik Ab om ersättning av kostnaderna gällande Brunakärrs depå.
Länk till protokollet (på finska)