Vi genomför enkät om invånarnas resvanor i Helsingforsregionen - välkommen att besvara!

I år genomför vi för första gången en resvaneenkät som riktas till alla invånare i HRT-området. Enkäten är öppen 15.4-29.4. Du kan svara på finska, svenska eller engelska.

Genom att besvara enkäten hjälper du oss att förstå invånarnas resvanor i Helsingforsregionen samt att identifiera fenomen och invånarnas tankar om resor och användning av olika trafikslag.

Vi önskar att så många som möjligt svarar på enkäten - såväl bilister, användare av kollektivtrafiken, fotgängare som cyklister. Du är varmt välkommen att besvara enkäten, hur du än rör dig.

Länk till enkäten

Vi inom HRT utför mycket forskning om hur människorna rör sig. Tidigare har vi genomfört resvaneenkäter endast regionalt eller inom ett visst projekt. Vårt mål är nu att få en större förståelse om invånarnas resvanor i hela Helsingforsregionen, reser de med kollektivtrafiken eller med något annat färdsätt.

Enkätresultaten kommer att användas som stöd för invånarbaserad planering och som bakgrundsuppgifter. Vi informerar om enkätresultaten under våren efter att de blivit klara.

Vi genomför också HRT:s större resvaneundersökning regelbundet med några års mellanrum.

Liikkumiskysely kuvat uutinen_1340x540_blue.png