Försäljning av innehavarspecifika HRT-kort upphörde 31.12.2023

Försäljningen av innehavarspecifika HRT-kort upphörde den 31 december 2023, men alla kort som köpts före detta datum kan laddas och användas som vanligt. Andra alternativ hittar du i Företagsportalen.

I stället för innehavarspecifika HRT-kort kan du använda t.ex. den helt digitala reskassan och biljettkoder. Mer information om dessa produkter finns i HRT företagsportalen.

Du kan ladda upp dina anställdas reskassa med ett valfritt belopp. De anställda kan vid behov köpa biljetter för resor de gör under arbetsdagen via HSL-appen och priset på biljetterna faktureras direkt till arbetsgivaren. Låter enkelt eller hur?
Läs mer om biljetter för tjänsteresor

Du kan beställa engångskoder som kan användas för att lösa ut en enkel- eller dygnsbiljett i HSL-appen. Koderna faktureras enligt normal prislista.
Läs mer om biljettkoder