Uppdatera till senaste versionen av HSL-appen om du använder iOS-enhet

Vissa användare kan ha problem med att använda HSL-appen efter den senaste applikationsuppdateringen.

Problemet gäller de iOS-användare som använder versionen 5.7.0 av HSL-appen.

Vi har släppt en ny version (5.7.1) av HSL-appen fredagen den 26 januari. De problem som uppstått till följd av uppdateringen kan lösas genom att uppdatera appen till den senaste versionen. Du kan uppdatera HSL-appen manuellt från App store.

Om det inte går att använda HSL-appen kan du också försöka att uppdatera operativsystemet på din iOS-enhet. Problemet gäller de användare som använder versionerna 16.0–16.2 av iOS.