Delta och påverka

Vi utvecklar våra tjänster och linjer tillsammans med invånarna i Helsingforsregionen. Följ aktuella planera och välj ditt sätt att delta och påverka.

Aktuella linjenätsplaner

Linjenätsplan för Degerö

Vi har börjat analysera busstrafiken på Degerö tillsammans med Helsingfors stad. Syftet är att utarbeta en utvecklingsplan för det nuvarande busslinjenätet fram till det att spårvagnstrafiken startar samt för tiden efter det 2022 - 2030.

Följ områden som intresserar dig

Välj egna områden och ämnen som intresserar dig. Så får du information om förändringar, utvecklingsprojekt och planer på dessa områden.