Planering av linjer och trafik

Linjenätsplaner är planer för utvecklingen av kollektivtrafikens linjenät. Planerna utarbetas på basis av de mål som ställts upp för kollektivtrafikens servicenivå.

Linjenätsplanerna kan gälla ett eller flera olika färdmedel i kollektivtrafiken. Med planerna försöker man förbättra eller förtydliga kollektivtrafikförbindelserna.

Planerna omfattar även utredningar av passagerarmängder och kostnadspåverkan.

Aktuella linjenätsplaner

Spårvagnar på 2020-talet

Spårvagnslinjenätet utvidgas på 2020-talet. Också nya snabbspårvägar byggs - även utanför Helsingfors gränser. Det blir förändringar också i det nuvarande spårvägsnätet.

Linjenätsplan för Degerö

Vi planerar nya rutter för Degeröbussar. Syftet är att utarbeta en utvecklingsplan för busslinjenätet fram till det att spårvagnstrafiken startar, samt för en situation där spårvagnarna redan kör på Degerö. Tidsspannen i planen är 2022-2030.