Så här går kollektivtrafiken 2024-2025

HRT:s trafikplan för 2024-2025 har nu publicerats. I planen berättar vi om förändringar i kollektivtrafiken mellan 2024 och sommaren 2025.

Största förändringar

Bättre service

Tätare tåg-, buss- och spårvagnstrafik.

Nya spår

Vi förbereder oss för att den nya spårvagnen 13 börjar trafikera sträckan mellan Böle och Fiskehamnen hösten 2024.

Ersättningstrafik

Tillfälliga förändringar för metron, tåg och spårvagnar sommaren 2024.

Metron

Vi planerar inte några ändringar i den ordinarie metrotrafiken, men arbeten kommer att påverka metron under sommaren 2024. Vi kommer att ordna ersättningstrafik för att kunna ersätta metron under arbeten.

Tåg

Flera tåglinjer får tätare trafik under 2024. Olika arbeten påverkar dock tågtrafiken sommaren 2024.

Snabbspårvagn

Spårvagnar

Vi förbereder oss för att den nya linjen 13 startar mellan Knekten, Fiskehamnen och Böle hösten 2024. Också arbeten på Mannerheimvägen och vid Operan kommer att påverka spårvagnstrafiken.

Bussar

Många busslinjer får tätare trafik. Det sker också andra ändringar i trafiken.

Färjor

Det planeras inga ändringar i färjetrafiken.

Helger och avvikande tidtabeller