Spårvagn 13 börjar trafikera 12.8

Spårvagn 13 erbjuder en tvärgående förbindelse mellan Fiskehamnen och Böle. Den nya efterlängtade förbindelsen utvidgar också spårtrafikens tjänster till nya områden. Spårvagn 13 börjar trafikera måndagen den 12 augusti 2024.

Linje 13 i ett nötskal

En helt ny tvärgående förbindelse

Spårvagn 13 går mellan Knekten på Sumparns sydspets och Västra Böle via stationerna i Fiskehamnen och Böle.

Bekväma resor

Till en början trafikeras den nya linjen med samma spårvagnar som i Helsingfors stadskärna. Linjen erbjuder ett snabbt, smidigt och komfortabelt sätt att resa.

Bättre förbindelser till kollektivtrafikens knutpunkter

Den nya linjen förbättrar förbindelserna mellan stationerna i Böle och Fiskehamnen och bland annat Hermanstad, de södra delarna av Arabiastranden och Campus Gumtäkt.

Spårvagnsnätet utvidgas till nya områden

Spårvagnsnätet breder ut sig till helt nya områden, såsom till Fiskehamnen och Sumparn. Spårvagn 13 går också via Hermanstads strandväg och Vallgårdsdalen.

Havainnekuva ratikasta Hermannin rantatiellä

En snabb förbindelse från Fiskehamnen till Böle

Spårvagn 13 tar dig från Fiskehamnen till Böle station på 11–12 minuter. Resan från ändhållplats Knekten på Sumparn till Estersporten i Västra Böle tar 20–21 minuter.

De korta restiderna är möjliga på grund av att spårvagnen huvudsakligen kör i en egen körfil med prioritering i trafikljus. Spårvagnens medelhastighet är större i jämförelse med spårvagnarna i Helsingfors innerstad.

Spårvagnarna i innerstaden har en medelhastighet på ungefär 14 kilometer i timmen, medan medelhastigheten för linje 13 beräknas till 19–21 kilometer i timmen.

Hoppa på den moderna spårvagnen!

Mer information om spårvagnslinje 13